Spotkanie noworoczne mieleckich wiarusów

    W dniu 20.01.2018r. w Mielcu, odbyło się spotkanie Noworoczne członków naszego Koła. Podczas spotkania Prezes płk Józef Pado złożył sprawozdanie z wykonania zadań za 2017r. oraz przedstawił plan pracy na rok 2018.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła zapoznał zebranych z protokołem kontroli za rok 2017. Przyjęto preliminarz finansowy i wysokość składki członkowskiej. Miłym akcentem było wręczenie zasłużonym członkom przyznanych przez ZG ZŻWP odznaczeń związkowych i Dyplomów.

    Następnie  członkowie Kola przełamali się tradycyjnie opłatkiem i złożyli sobie życzenia.    Podczas dyskusji poruszono sprawy związane z aktualną sytuacją Związku i  wojska. Wiceprezes K. Cichoń omówił ciekawe artykuły z „Głosu Weterana” i zachęcał Kolegów do prenumeraty naszego miesięcznika. Zaproszeni goście podkreślali aktywność członków w pracy na rzecz miasta i regionu, podkreślając rolę Klubu Strzeleckiego WKS „Ogniomistrz” w szkoleniu młodzieży i organizacji Memoriału im. bryg. A. Maryniaka i Święta Niepodległości. Przy smacznym obiedzie, kawie i ciastkach długo trwały rozmowy i wspomnienia z lat zawodowej służby wojskowej. Spotkanie odbyło się w miłej koleżeńskiej atmosferze.

Tekst: Zdzisław Stachura

Adres naszej siedziby:

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego              

ul. Skubisza 9/27

35-207 Rzeszów

Dni i godziny urzędowania: poniedziałek i czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00

Kontakt z nami:

email: biuro@zzwp.rzeszow.pl

Sekretarz Zarządu: płk w st. spocz. Julian JAWORSKI,  tel. kom. 723 652 980

Dyrektor Biura: mjr w st. spocz. Józef GRZEBYK,  tel. kom. 509 394 421

Prezes Zarządu: płk dypl. w st. spocz. Józef MROCZKA,  tel kom. 602 792 968, email: jozef@mroczka.rzeszow.pl