Informator MON

Ćwiczenia DRAGON-21

10 VI 2021

    We wtorek 8 czerwca, na poligonie w Nowej Dębie, szef MON obserwował działania Sił Zbrojnych RP, gdzie odbywa się aktywna faza ćwiczenia Dragon-21. Głównym ćwiczącym jest 18. Dywizja Zmechanizowana. Dowództwo dywizji podczas ćwiczenia zostanie poddane certyfikacji, czyli sprawdzeniu zdolności do planowania i organizowania walki. To najważniejszy test najmłodszej, czwartej dywizji Wojska Polskiego.
- Dragon-21 to największe w skali ćwiczenia w roku 2021. To ćwiczenie, którego zadaniem jest sprawdzenie gotowości bojowej Wojska Polskiego. Epizody tu ćwiczone świadczą o wysokim wyszkoleniu naszych żołnierzy. Obserwowaliśmy na poligonie w Nowej Dębie współpracę wojsk lądowych z siłami powietrznymi. W ramach Dragon-21 są ćwiczone elementy współpracy z marynarką wojenną. Ćwiczona jest także współpraca wojsk operacyjnych z Wojskami Obrony Terytorialnej. Ćwiczona jest również współpraca w cyberprzestrzeni. Ćwiczymy w ramach wszystkich domen. Ćwiczymy interoperacyjność, aby Wojsko Polskie mogło zapewnić bezpieczeństwo naszej Ojczyźnie - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas ćwiczenia Dragon-21.

- Jednym z celów tego ćwiczenia jest certyfikacja najmłodszej dywizji Wojska Polskiego – 18 Dywizji Zmechanizowanej. Certyfikacja dotyczy dowództwa dywizji. Jedna z pierwszym moich decyzji jako ministra obrony narodowej dotyczyła właśnie powołania tego związku taktycznego, którego zadaniem przede wszystkim jest obrona wschodniej granicy Polski - zaznaczył minister.

Szef MON podkreślił, że obok 18 Dywizji Zmechanizowanej w ćwiczeniu uczestniczą też pododdziały z 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, 12. Dywizji Zmechanizowanej i 16. Dywizji Zmechanizowanej, a część szkolenia odbywa się poza poligonami. Ćwiczenie odbywa się na terytorium całego kraju w domenie lądowej, powietrznej, morskiej oraz w cyberprzestrzeni. W ćwiczeniu uczestniczy prawie 9,5 tys. żołnierzy (z 20 jednostek wojskowych) z ponad 800 jednostkami sprzętu.

- Przywracamy wojsko we wschodniej Polsce dlatego, że dla nas, dla Prezydenta RP zwierzchnika sił zbrojnych bezpieczeństwo jest priorytetem. Stąd też działania, których celem jest zwiększenie liczebne Wojska Polskiego, wyposażenie wojska w nowoczesny sprzęt - powiedział szef MON.

Ćwiczenie taktyczne Dragon-21 to cykliczne przedsięwzięcie szkoleniowe Wojska Polskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie i zgrywanie Sił Zbrojnych RP do prowadzenia operacji obronnej, w tym z udziałem Wojsk Obrony Terytorialnej i układem pozamilitarnym. Poligonowa część ćwiczenia rozpoczęła się 2 czerwca, a zakończy - 11 czerwca. Następnie ćwiczenie przejdzie w etap wspomagany komputerowo w Akademii Sztuki Wojennej z wykorzystaniem nowoczesnych systemów symulacyjnych JTLS. Całość zakończy się 18 czerwca.

- Ćwiczenie Dragon-21 udowodniło, że żołnierze Wojska Polskiego wyróżniają się wysokimi umiejętnościami, są zaangażowani w zadania które wykonują, są bardzo dobrze przygotowani do tego żeby bronić naszej Ojczyzny. Dzięki wam żołnierzom Wojska Polskiego Polacy mogą czuć się bezpieczni – powiedział minister M. Błaszczak na spotkaniu z żołnierzami.

***
Formowanie 18 Dywizji Zmechanizowanej, zgodnie z decyzją szefa MON M. Błaszczaka, rozpoczęło się w 2018 roku. Dywizja jest jednym z kluczowych elementów odbudowy i realnego wzmocnienia potencjału obronnego na tzw. ścianie wschodniej. W czerwcu 2020 r. dywizja osiągnęła wstępną gotowość operacyjną.

W skład 18 Dywizji Zmechanizowanej wchodzą: 1 Warszawska Brygada Pancerna z Wesołej, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, 19 Brygada Zmechanizowana z Lublina, a także 18 Pułk Logistyczny z Łomży i 18 Batalion Dowodzenia z Sielec. W trakcie formowania są 18 Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu koło Zamościa oraz 18 Pułk Artylerii w Nowej Dębie. Sformowany zostanie także 18 Batalion Rozpoznawczy w Przasnyszu.

Źródło: strona internetowa MON

......................................................................................................................................................................................................................................................................


Wojsko Polskie cały czas zaangażowane jest w walkę z COVID-19

29 III 2021

     Od początku roku zarówno Wojska Obrony Terytorialnej, jak i wojska operacyjne prowadzą działania mające na celu walkę z epidemią koronawirusa. Żołnierze wspierają działania, dzięki którym możliwe jest ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, a także łagodzenie jej skutków. Każdego dnia w walkę z koronawirusem zaangażowanych jest kilka tysięcy żołnierzy oraz pracowników resortu.
    Żołnierze, szczególnie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, cały czas wspierają seniorów – zarówno tych, którzy są pensjonariuszami placówek pomocy społecznej, jak i tych, którzy pozostają we własnych domach. Żołnierze docierają z pomocą do kombatantów, osób starszych, jak również przebywających na kwarantannie.
   Od początku października wojsko wspólnie z policją monitoruje przestrzeganie kwarantanny.
    Wydzielone w wojskach chemicznych zespoły odpowiadają za dezynfekcję sprzętu, pomieszczeń w jednostkach wojskowych oraz personelu wojskowego. Cały czas  Wojsko Polskie prowadzi także dezynfekcję m. in. domów pomocy społecznej.
     W system opieki zdrowotnej włączonych jest 14 wojskowych szpitali i 5 ośrodków medycyny prewencyjnej. Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii każdego dnia wykonuje testy umożliwiające wykrywanie koronawirusa. W całym kraju działa 7 wojskowych laboratoriów do wykonywania testów na koronawirusa, w tym dwa mobilne.
    W czasie epidemii Wojsko Polskie utrzymuje 6 Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych w stałej gotowości do wsparcia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ewentualnym transporcie chorych na COVID-19.

  Żródło: strona internetowa MON
.....................................................................................................................................
Powstaną nowe brygady i bataliony Terytorialsów

19 III 2021

     W czwartek, 18 marca br. w Zegrzu, z udziałem szef MON odbyła się odprawa, podczas której podpisano decyzję o utworzeniu nowych brygad OT oraz podsumowano działalność Wojsk Obrony Terytorialnej w 2020 roku, w tym zaangażowanie w walkę z epidemią koronawirusa.
     - Od roku Wojsko Polskie jest zaangażowane we wspieranie społeczności lokalnych, jest zaangażowane w niesienie pomocy wszystkim potrzebującym. Na czele tych działań stoją żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziś podpisałem decyzję, która stanowi o rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Trzy nowe brygady powstaną w województwach, w których jest dużo chętnych do służby. Są to także obszary istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa - tymi słowami zwrócił się do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.
      Podczas spotkania w Zegrzu minister Mariusz Błaszczak podpisał decyzję o utworzeniu nowych jednostek WOT, w tym 3 nowych brygad: stołecznej, przemyskiej oraz nadbużańskiej. Dwie ostatnie wzmocnią potencjał w południowo – wschodniej Polsce - na terenie Lubelszczyzny oraz Podkarpacia. W Zegrzu, Kraśniku, Ełku, Limanowej, Opolu i Krośnie Odrzańskim powstaną nowe bataliony, które uzupełnią struktury istniejących brygad obrony terytorialnej.
    - Kiedy obejmowałem swój urząd w styczniu 2018 roku WOT liczył 7 tys. żołnierzy, dziś liczy 27 tys. żołnierzy. Dziękuje wszystkim tym, którzy w tym czasie postanowili przystąpić do Wojska Polskiego – to naprawdę wielka wartość – zaznaczył minister.
    Pandemia jest poważnym testem dla Wojsk Obrony Terytorialnej mówił podczas spotkania z Terytorialsami minister. - Choć podstawowym zadaniem dziś jest pomoc w walce z zarazą to formacja rozrasta się, formacja się rozwija mimo trudnych warunków – podkreślił. Dziękuję Paniom i Panom w oliwkowych beretach, to Wy staliście się symbolem profesjonalizmu i symbolem pomocy świadczonej wszystkim potrzebującym w tej trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Dziękuje Wam za wasze zaangażowanie, dziękuję za waszą ofiarność oraz za to, że jesteście zawsze gotowi, że jesteście zawsze blisko – dodał minister.
       Żołnierze WOT, ale także innych rodzajów sił zbrojnych, pomagają seniorom, w tym kombatantom i powstańcom warszawskim, wspierają medyków w blisko 600 szpitalach i 100 stacjach sanitarno-epidemicznych, pobierają wymazy, honorowo oddają krew, wspierają policjantów, uczestniczą także w organizacji punktów szczepień.
     W trakcie spotkania szef MON wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzom WOT dziękując jednocześnie za ich zaangażowanie jakim każdego dnia wykazują się w trakcie służby. Podkreślił, że za każdym razem Terytorialsi poświęcają swój wolny czas, aby służyć Polsce i Polakom.
     - Dziękuję za codzienną służbę i gratuluje wyróżnionym. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, żeby walka z zarazą miała trwały charakter. Żeby wszystkie te zagrożenia z jakimi się spotkaliśmy znalazły odpowiedź - właściwą i silną odpowiedź – taką odpowiedzią jest Wasza służba, służba żołnierzy Wojska Polskiego – dodał minister.
***
Wojska Obrony Terytorialnej liczą obecnie ponad 27 tys. żołnierzy, w tym ponad 23,3 tys. ochotników i 3,7 tys. żołnierzy zawodowych. Zainteresowanie wstąpieniem do WOT jest na niezmiennie wysokim poziomie. Terytorialsi wielokrotnie pokazali, że ich wsparcie jest bardzo ważne. Zgodnie z formułą „zawsze gotowi, zawsze blisko” pomagają w sytuacjach kryzysowych. Ochrona ludności przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, usuwanie skutków powodzi, czy trwające od ponad roku zaangażowanie w zwalczanie pandemii koronawirusa w ramach akcji "Odporna Wiosna" i " Trwała Odporność" pokazały skuteczność działania Wojsk Obrony Terytorialnej.

Źródło: strona internetowa MON

...................................................................................................................................
Wojsko Polskie wstrzymuje szkolenia żołnierzy rezerwy

5 III 2021

    "4 marca Szef Sztabu Generalnego podpisał rozkaz wstrzymujący szkolenia żołnierzy rezerwy w I połowie 2021 roku" - poinformowała Defence24.pl rzecznik tej instytucji płk Joanna Klejszmit.
   Jednocześnie możliwy jest jednak udział żołnierzy rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do udziału w ćwiczeniach wojskowych pod warunkiem przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego WP i aktualnie obowiązujących wytycznych, zaleceń i rozkazów związanych z sytuacją epidemiczną na terenie kraju.
    Oznacza to, że decyzja jest podyktowana zagrożeniem epidemiologicznym i spodziewanym obecnie wzrostem zagrożenia związanym z tzw. "trzecią falą" COVID-19.
     Ograniczenia w ćwiczeniach rezerwy wprowadzano również w roku ubiegłym. Najpierw wiosną wstrzymano szkolenia w związku z pojawieniem się koronawirusa w kraju. Następnie, od 15 czerwca, ćwiczenia wznowiono. Priorytetowo traktowano przy tym osoby ochotniczo zgłaszające się do szkolenia, m.in. takie, które utraciły wcześniej pracę.
      Kolejna decyzja o ograniczeniu ćwiczeń rezerw podjęta została w październiku. Tym razem, decyzją Szefa SG WP, ograniczenia dotyczyły przede wszystkim nowych powołań na obowiązkowe ćwiczenia, aczkolwiek możliwe nadal było powoływanie w szczególnie ważnych specjalnościach wojskowych. Jak widać, rozwój pandemii wymusił kolejne ograniczenia, przy czym przy zachowaniu obostrzeń możliwe będzie szkolenie ochotników.

Źródło: strona internetowa defence24.pl
.................................................................................................................................
Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP

01 III 2021

    Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP wręczył na wniosek Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej akty mianowania na stopnie generalskie 6 oficerom Wojska Polskiego.
    W trakcie uroczystości, która odbyła się 1 marca w Pałacu Prezydenckim, szef MON wręczył oficerom buzdygany honorowe.
   
    Na stopień generała dywizji mianowani zostali:
gen. bryg. Dariusz Pluta – zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
gen. bryg. Piotr Trytek –  dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej.

Na stopień generała brygady mianowani zostali:
płk Krzysztof Kociuba – radca-koordynator w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,
płk Tomasz Kowalik –  szef Pionu Wsparcia - Zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
płk Dariusz Mendrala –   dyrektor Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
płk Marek Wawrzyniak – szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Źródło: strona internetowa MON

 .............................................................................................................................
Zostań Żołnierzem – reformujemy proces rekrutacji


03 IX 2020

- Jednym z moich priorytetów, jako ministra obrony narodowej, jest, żeby Wojsko Polskie było silniejsze. Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby młodzi ludzie, którzy decydują się na służbę w Wojsku Polskim nie zniechęcali się przez długotrwały i skomplikowany proces rekrutacji – mówił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas prezentacji założeń pierwszego etapu reformy systemu rekrutacyjnego do Wojska Polskiego.
   Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu 1 lub maksymalnie 2 dni zrealizują wszystkie niezbędne formalności - to tylko niektóre zmiany w systemie rekrutacyjnym do Wojska Polskiego, o których poinformował minister M. Błaszczak.
   W środę, 2 września szef MON uczestniczył w odprawie z szefami Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, przedstawicielami Sztabu Generalnego WP oraz Biura ds. programu Zostań Żołnierzem.
- Dziś uruchamiamy portal rekrutacyjny do Wojska Polskiego – zostanzolnierzem.pl. Na portalu, każdy kto będzie chciał się zgłosić do Wojska Polskiego będzie mógł to zrobić. Dokona rejestracji, a następnie zostanie poinformowany gdzie i kiedy ma się zgłosić – mówił szef MON. – Miejsca na spotkanie przedstawicieli wojska z kandydatem będą dobierane w zależności od miejsca zamieszkania danego kandydata. Minister podkreślił, że nie będzie tak jak dotychczas, że kandydaci musieli załatwiać formalności w różnych miejscach kraju, daleko od miejsca zamieszkania.
  Oprócz tradycyjnego składania wniosków do Wojskowych Komend Uzupełnień, Wojsko Polskie uruchomiło rekrutację w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego. To kolejna, obok ePUAP, elektroniczna forma aplikowania do wojska. Kandydat do służby wojskowej, który nigdy nie był w wojsku, maksymalnie w 14 dni od złożenia wniosku elektronicznego na portalu zostanzolnierzem.pl otrzyma informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.
Do tej pory wszystkie formalności związane z rekrutacją do wojska, w tym szkolenie przygotowawcze,  trwało średnio 190 dni. Nowe rozwiązania skracają ten okres do maksymalnie 50 dni.

- Wojskowe Centra Rekrutacji - bo tak będą się nazywały miejsca spotkań administracji wojskowej z kandydatem będą organizowane doraźnie w miejscu, znajdującym się  najbliżej dla największej grupy kandydatów. W takim Wojskowym Centrum Rekrutacji, w ciągu jednego dnia, maksymalnie w ciągu dwóch dni, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, badanie lekarskie i rozmowa z psychologiem. Wszystkie działania będą skoncentrowane w jednym miejscu – zaznaczył minister.
Wojskowe Centra Rekrutacji ruszą w połowie września. Mogą się do nich zgłaszać kandydaci zarówno do korpusu szeregowych zawodowych, jak i  terytorialnej służby wojskowej. WCR-y powoływane będą na terenie całego kraju, w miejscach gdzie występuje duże zainteresowanie służbą wojskową. Do tej pory kandydaci na żołnierzy musieli przechodzić każdy z etapów rekrutacji osobno, niekiedy w różnych miejscach i terminach. W przypadku pozytywnej opinii specjalistów z Wojskowego Centrum Rekrutacji kandydat na żołnierza, tego samego dnia, otrzyma kartę powołania na szkolenie podstawowe (tzw. służbę przygotowawczą).
- Skracamy, ale również intensyfikujemy szkolenie podstawowe. Będzie trwało 28 dni. Wykorzystamy maksymalnie czas, który jest nam dany. Zajęć będzie więcej, także w soboty. Będziemy korzystać także z metod e-learningowych - np. odnoszących się do regulaminu wojskowego – mówił szef MON.
Szkolenie podstawowe dzięki wprowadzonym zmianom będzie trwało maksymalnie 30 dni, a nie 90. Skrócone zostanie także szkolenie podstawowe,  dla osób, które nigdy nie służyły w wojsku i nie składały przysięgi wojskowej. Reforma zakłada również zwiększenie ich częstotliwości, tak aby skrócić okres oczekiwania chętnych. Dotychczas szkolenia odbywały się w trzech turnusach na rok. Teraz będzie ich więcej. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej – kandydat, już jako żołnierz, zostanie przeniesiony do rezerwy. Następnie zostanie zapoznany z wolnymi stanowiskami w wybranych jednostkach – w zależności, w której części kraju chciałby służyć jako żołnierz: zawodowy bądź terytorialnej służby wojskowej. Dodatkowo dowódcy będą mogli typować odpowiednich kandydatów na stanowiska do swoich jednostek już na etapie szkolenia.
Minister zaznaczył, że taka formuła zmian wynikających z pierwszego etapu reformy systemu rekrutacji do Wojska Polskiego przyspieszy i ułatwi wstępowanie do Wojska Polskiego.
   Wprowadzane obecnie zmiany, są odpowiedzią na wnioski osób, które ubiegały się lub ubiegają się o służbę w Wojsku Polskim. Jednym z czynników zniechęcających do służby był zbyt długi czas jaki upływał pomiędzy złożeniem wniosku, a ukończeniem szkolenia i złożeniem przysięgi wojskowej. Do tej pory wielu potencjalnych kandydatów rezygnowało z ubiegania się o służbę w Wojsku Polskim właśnie ze względu na długotrwałe i skomplikowane procedury. Dziś redukujemy ten czas z 190 dni do maksymalnie 50, jednocześnie wprowadzając udogodnienia w procesie rekrutacji. 
Zwiększenie liczebności Wojska Polskiego jest jednym z priorytetów Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. W 2018 roku szef MON zainaugurował kampanię rekrutacyjną „Zostań Żołnierzem RP”. Żołnierze w tzw. mobilnych zespołach rekrutacyjnych na terenie całej Polski informują potencjalnych kandydatów na żołnierzy o warunkach służby w Wojsku Polskim. Reforma systemu rekrutacji to kolejny element, który wpisuje się w prowadzoną przez Wojsko Polskie kampanię.

Żródło: strona internetowa MON
.


Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz