Serdecznie witamy
na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego w Rzeszowie.

Znajdą tutaj państwo bieżące informacje
o działalności naszego stowarzyszenia
w szczególności uwzględniając teren Podkarpacia.
PAMIĘTAJ!

o przekazaniu 1% na nasz związek

Tą drogą pragniemy gorąco prosić Koleżanki i Kolegów, Przyjaciół wraz                                     z Sympatykami, aby przekazali 1 % podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że będziecie wspierać naszą organizację.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000141267), która:
    1) Broni praw i interesów oraz honoru i godności byłych i obecnych żołnierzy oraz ich  rodzin;
    2) Kultywuje tradycje walk niepodległościowych oraz czyn zbrojny żołnierza polskiego   na   różnych  frontach walk;
    3) Organizuje opiekę dobro-sąsiedzką, wolontariat i koleżeńską samopomoc dla osób chorych i niedołężnych, ich współmałżonkom, a także pomoc dla osób żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami żywiołowymi;
   4) Działa na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności przydatnych dla obronności kraju;
    5) Podejmuje działania na rzecz integracji żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.

Szanowni Państwo!

Możecie skorzystać z okazji i już dziś wesprzeć naszą działalność statutową. W jej realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na potrzebę rozszerzenia obszaru naszego działania gorąco wierzymy, że udzielone przez Państwo wsparcie finansowe umożliwi zrealizowanie powyższych celów i będzie wkładem w rozwój  i przyszłość  naszej organizacji.
     Liczymy na Was. Dziękujemy także za dotychczasowe wsparcie.

Wszelkie pytania można kierować również na adres mailowy: zzwp@op.pl oraz ezzwp@zzwp.pl.

Pamiętaj !!!

Nie daj zarobić fiskusowi, przekaż 1 % podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Wypełnij PIT-OP i wyślij go do Twego Urzędu Skarbowego (dotyczy tych                            z Państwa, których podatek za rok 2020 rozlicza i odprowadza WBE,ZUS ,KRUS, INNI PŁATNICY).

Tych z Państwa, którzy z Urzędem Skarbowym rozliczają się sami (np. PIT-37,                                PIT -28, Pit 28 A i B, PIT-36 ,PIT-36L, PIT- 38, PIT - 39) prosimy we WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ZŻWP (KRS: 0000141267)  - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Przekazując 1% swojego podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realnie nie tracisz żadnych pieniędzy. Musisz i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z  tym 1%. W ten sposób tylko wskażesz, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze.

Jeśli tego nie zrobisz państwo samo zadecyduje, na co przeznaczyć twój 1%.

Dlatego warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

Z góry serdecznie dziękujemy !!!

Zarząd Główny ZŻWP
...............................................................................................................................

.................................................................................................................
Adres naszej siedziby:

ul. Skubisza 9/27
35-207 Rzeszów
     Dni i godziny urzędowania:
poniedziałek i czwartek w godzinach  od 10.00 do 12.00.
Kontakt:
e-mail: biuro@zzwp.rzeszow.pl
Sekretarz Zarządu: płk w st. spocz. Julian JAWORSKI, tel. kom. 723 652 980
Dyrektor Biura: mjr w st. spocz. Józef GRZEBYK, tel. kom. 509 394 421
Prezes Zarządu: płk dypl. w st. spocz. Józef MROCZKA, tel. kom. 602 792 968, e-mail: jozef@mroczka.rzeszow.pl

UWAGA!!!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym /koronawirus/ Biuro Zarządu Wojewódzkiego pozostaje nieczynne do odwołania.
W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny na wskazane powyżej numery telefonów lub na adres poczty elektronicznej  -  e-mail: biuro@zzwp.rzeszow.pl


Jak do nas dojechać?

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz