Aktualności

Niedziela, Marzec 15, 2020, 15:25 | Brak komentarzy »
SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 11 marca 2020 r. pandemię nowego koronawirusa, alarmując o rosnących zakażeniach na świecie i niezdecydowanych działaniach rządów.
Walka z koronawirusem to poważny egzamin nie tylko dla naszego państwa, ale także dla całej naszej społeczności związkowej.
Potrafimy przecież sobie pomagać. Jesteśmy także wrażliwi na los naszych najsłabszych koleżanek i kolegów, szczególnie osób samotnych oraz niepełnosprawnych. To oni obecnie są w najtrudniejszej sytuacji, gdyż muszą być izolowani od koronowirusa, ale nie możemy ich wyalienować z naszej społeczności związkowej.
Dlatego osoby zajmujące się problematyką socjalno-zdrowotną ZŻWP muszą przejść do działań bardziej intensywnych. Z uwagi na fakt, że osoby starsze muszą ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych, starajmy się im pomóc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.
Wystarczy, aby każdy z nas zapytał (lub zadzwonił) do znanej koleżanki (lub kolegi), co może dla nich zrobić, to nie tylko wykaże się wielką wrażliwością i solidarnością, ale także może okazać się dla nich ogromną pomocą.
Musimy ten egzamin zdać i pokonać epidemię! Powodzenia!
Została także uruchomiona Specjalna Telefoniczna Informacja Pacjenta - nr tel. 800 190 590, czynna całą dobę przez siedem dni w tygodniu, gdzie można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji zakażenia koronawirusem.
 
Żródło: strona internetowa ZG ZZWP

 


Sobota, Styczeń 25, 2020, 17:42 | Brak komentarzy »
W dniu 25 stycznia 2020r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Posiedzeniu przewodniczył kol. płk Józef Mroczka.
W czasie prowadzonego posiedzenia omówiono Sprawozdania z działalności Zarządu Wojewódzkiego za rok 2019, podsumowano Plan przychodów i wydatków Zarządu Wojewódzkiego Związku na 2019r., przyjęto projekt planu przychodów i wydatków ZW na 2020r.. W dalszej kolejności podsumowano inicjatywy podejmowane przez Prezydium ZG Związku w sprawie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin(druk 1105), omówiono PIT- OP (Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego) 1%. dla ZŻWP i FPEiRW, przedstawiono możliwe warianty obchodów XXXIX–lecia Związku na szczeblu ZW.
Tematem posiedzenia było również omówienie płatności składek przez poszczególne koła oraz sprawy organizacyjne dotyczące bieżącego funkcjonowania organizacji w pierwszym kwartale bieżącego roku.
Prezesi poszczególnych kół zostali zobowiązani na prowadzonych zebraniach do szczegółowego zapoznania z informacjami z odbytego posiedzenia.
Tekst i zdjęcie: Roman Rumak

Poniedziałek, Styczeń 13, 2020, 18:24 | Brak komentarzy »
      Corocznie okres świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku obfituje w różnego rodzaju spotkania. Towarzyszą im kolędy, pastorałki, życzenia i świąteczna atmosfera. Są to chwile, kiedy można skupić się na tym, co nas łączy, a nie dzieli, co cieszy, a nie smuci. Tak też było w przypadku spotkań, które organizowały w tym okresie poszczególne koła naszej Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
     W dniu 10 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane wspólnie przez koło nr 2 oraz nr 4. Bardzo miłym akcentem początkującym to spotkanie było wręczenie wyróżnień związkowych najbardziej aktywnym członkom kół oraz jubileusz par małżeńskich. Wszystkim obecnym jubilatom serdeczne życzenia dalszych lat szczęśliwego pożycia małżeńskiego wraz z tradycyjną różą przekazał Prezes Koła nr 2 kol. Józef Gwozdek oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. płk Józef Mroczka. W dalszej części po przekazanych życzeniach noworocznych przez kol. Józefa Gwozdka zebrani łamali się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania, wspólnie śpiewali kolędy i pastorałki, po czym zasiedli przy świątecznym obfitym stole. Była to świetna okazja by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z Nowym Rokiem.
Tekst i zdjęcia: Roman Rumak

Niedziela, Listopad 24, 2019, 06:06 | Brak komentarzy »
W dniu 23 listopada 2019r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
    Posiedzeniu przewodniczył płk dypl. Józef Mroczka.
W czasie prowadzonego posiedzenia jego uczestnicy zostali zapoznani z aktualną sytuacją związku, omówiono wytyczne do opracowania Sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego i Kół Związku za rok 2019, zatwierdzono po rzeczowej dyskusji Plan Zamierzeń Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP na 2020 rok, wręczono również wyróżnienia najbardziej aktywnym członkom związku za dotychczasową pracę.
     Jednym z kolejnych punktów była prenumerata (zbiorowa i indywidualna) GWiR na 2020r. oraz sprawa opłat za użytkowany lokal przy ul. Skubisza.
     Swoją obecnością uczestników zebrania zaszczycił poseł na Sejm obecnej kadencji p. Wiesław BUŻ, który w swoim wystąpieniu wskazał podstawowe kierunki swojej pracy, potwierdził swoje zainteresowanie w sprawie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk 1105).
     Prezesi poszczególnych kół zostali zobowiązani na prowadzonych zebraniach do szczegółowego zapoznania z informacjami z odbytego posiedzenia.
Test: Roman Rumak


Poniedziałek, Listopad 11, 2019, 15:20 | Brak komentarzy »
   11 listopada 2019r. w Rzeszowie odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości połączone z odsłonięciem pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.
    Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.30 przy pomniku płk. Lisa-Kuli, gdzie złożono wieńce. Następnie o godz. 10.00 odprawiona została Msza św. w Kościele Farnym, którą koncelebrował ks. Biskup Jan Wątroba. Po jej zakończeniu zaproszeni goście oraz żołnierze przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na pl. Wolności.
O godz. 11.55 rozpoczął się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Po przyjęciu meldunku Dowódca Garnizonu Rzeszów gen. bryg. Dariusz Lewandowski dokonał przeglądu pododdziałów, o godz. 12.00 podniesiono flagę państwową oraz odegrano i odśpiewano Hymn Państwowy. Następnie Prezes Zarządu Komitetu Budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego przywitał zaproszonych gości. Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, wręczenie Krzyży Związku Piłsudczyków RP oraz przemówienia przedstawicieli władz podkarpacia i Rzeszowa. W dalszej kolejności został odczytany Apel Pamięci a kompania honorowa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oddała salwę honorową, po której złożono wieńce i wiązanki kwiatów przez liczne delegacje. Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów oraz złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mjr. Lesława Litwina.
W obchodach Narodowego Święta Niepodległości wzięły udział przedstawiciele władz wojewódzkich, parlamentarnych, samorządowych i lokalnych, nie zabrakło również przedstawicieli służb mundurowych, związku strzeleckiego „Strzelec", członków naszego związku oraz licznie przybyłych mieszkańców Podkarpacia.
Tekst i zdjęcia: Roman Rumak
 


 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz