Wieści związkowe

„40 lat Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, geneza, zarys działalności, dzień dzisiejszy" -
Sekretarz Generalny ZG płk Henryk Budzyński w sposób odmienny od dotychczasowych przedstawia historię, dorobek i perspektywę Związku.
.........................................................................................................................
U S T A L E N I A
PREZESA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
Z DNIA 3 MARCA 2021 r.
W SPRAWIE MIANOWANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU NA STOPNIE WOJSKOWE


Aby zapoznać się klik
nij tutaj
.....................................................
........................................................................................................................
                     SZANOWNI CZŁONKOWIE I SYMPATYCY
                  ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

                      Zapraszamy do prenumeraty miesięcznika
                         „Głos Weterana  i Rezerwisty”na 2021 r. .

Dzięki niej:
-zyskacie aktualne wiadomości z życia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
-otrzymacie informacje ważne dla emerytów i rencistów mundurowych,
-przeczytacie,nie publikowane na innych łamach,oceny i analizy wojskowo-polityczne,
-poznacie interesujące, niezawsze znane wydarzenia historyczne,
-poznacie zasłużonych członków naszego Związku,

Cena prenumeraty
-indywidualna: 1 egz. 10 zł –120 zł rocznie
-zbiorowa: 2 –3 egz. -8 zł –96 zł rocznie
                    4 i więcej egzemplarzy –7 zł –84 zł rocznie

   Cena prenumeraty obejmuje: druk,obsługę,koszty wysyłki miesięcznika oraz podatek VAT.
   Gazeta dotrze na wskazany adres,prosto do Państwa domu lub firmy.
   Tylko prenumerata gwarantuje otrzymanie każdego numeru czasopisma.
   Wpłaty na prenumeratę należy kierować na rachunek bankowy GWiR Sp. z o.o,   nr  30 1240 6074 1111 0010 9401 4980 z adnotacją: prenumerata GWiR -… egz. na okres………

     Wszelkie pytania prosimy kierować na adres wydawcy: gwir@op.pllub 727 008 000
      Po dokonaniu prenumeraty zbiorowej i indywidualnej na 2021rok prosimy  o informację na  e-mail: jozef@mroczka.rzeszow.pl
..........................................................................................................................
1% podatku na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - organizacji pożytku publicznego (OPP)

   Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uprzejmie informuje, że w ramach przekazywania przez podatników 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy Zarządu Głównego (konto OPP) wpłynęła kwota 104.154,54 zł.

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

     Środki finansowe pozyskane w ramach darowizny 1 % podatku zostaną przekazane, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 15 września 2015 r., do dyspozycji poszczególnych struktur Związku.

  Żródło: strona internetowa ZG ZŻWP

.........................................................................................................................
Życzenia Prezesa z okazji 39. rocznicy powstania Związku

..............................................................................................................................
1% podatku na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - organizacji pożytku publicznego (OPP)
    
     Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazywali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że będziecie wspierać naszą organizację.
     Z wyrazami szacunku
     Zarząd Główny ZŻWP

   Pamiętajcie !!!

    Przekazując 1% swojego podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realnie nie tracisz żadnych pieniędzy. Musisz i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z tym 1%. W ten sposób tylko wskażesz, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze. Jeśli tego nie zrobisz państwo samo zadecyduje, na co przeznaczyć twój 1%. Dlatego warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

  Z góry serdecznie dziękujemy !!!

................................................................................................................................
Informacja o przekazaniu 1% na rzecz ZZWP za 2019r.


Dziękujemy wszystkim członkom i sympatykom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za darowanie 1 % podatku dochodowego dla Związku, jako organizacji pożytku publicznego.
      Według danych Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego zamieszczonych na stronie internetowej www.iwop.pl  w 2019 r. darczyńcy przekazali dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kwotę  104.320,95 zł.

   Dziękujemy i prosimy pamiętać o Związku Żołnierzy Wojska Polskiego             w następnych latach. Dziękujemy wszystkim członkom i sympatykom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za darowanie 1 % podatku dochodowego dla Związku, jako organizacji pożytku publicznego.

      Według danych Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego zamieszczonych na stronie internetowej www.iwop.pl  w 2019 r. darczyńcy przekazali dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kwotę  104.320,95 zł.

   Dziękujemy i prosimy pamiętać o Związku Żołnierzy Wojska Polskiego             w następnych latach.  
  
Źródło: strona internetowa ZG ZZWP 
.......................................................................................................................................
 
    Poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi MON na przedstawioną propozycję podpisania porozumienia pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego  a Ministerstwem Obrony Narodowej

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz