XI Zwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów w Rzeszowie

Sobota, Kwiecień 23, 2022, 18:09
W dniu 23 kwietnia br. w Rzeszowie odbył się XI Zwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Obradami kierował kol. mjr Roman RUMAK.
Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, dokonali wyboru nowych władz na kolejną kadencję oraz przyjęli uchwałę programową ukierunkowującą działania związkowe na kolejne lata.
Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został ponownie wybrany kol. płk Józef Mroczka. Delegatami na XII ZKZD wybrano kol. płk Józefa Mroczkę oraz kol. mjr Romana Rumak.
Na swych pierwszych posiedzeniach nowo wybrane władze ukonstytuowały się i podjęły decyzje w sprawie wyboru na poszczególne funkcje. Praktyczne w niezmienionym składzie pozostał skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej został wybrany kol. mjr Adam SKIBA. Nowym przewodniczącym Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego został kol. st. chor. sztab. Stanisław Łutczyn. Pełny skład wybranego Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego znajduje się w zakładce „Władze Zarządu".
Zamykając obrady zjazdu wybrany Prezes Zarządu Wojewódzkiego w swoim wystąpieniu zapewnił, że postara się nie zawieść danego mu zaufania. Podkreślił, że w naszej codziennej działalności mimo szeregu utrudnień które nas obecnie spotykają kierując się mottem „RÓBMY SWOJE" przetrwamy i osiągniemy nasze założone cele znajdujące odzwierciedlenie w przyjętej uchwale programowej.

 
Tekst i foto: Roman Rumak

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz