Uroczystości wybuchu II Wojny Światowej w Rzeszowie

Dodano 1.9.2018

     W 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 września 2018 roku o godzinie 7.30, uroczystą Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie, rozpoczęły się obchody upamiętniające tą rocznicę.

     Liturgii przewodniczył ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki - Kapelan Garnizonu Rzeszów. Po jej zakończeniu przy kościele rozpoczął się uroczysty apel. Odegrano hymn państwowy, po czym głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński oraz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego  Stanisław Kruczek.  W swoich wystąpieniach zabierający głos podkreślali konieczność dbania o prawdę historyczną, zwłaszcza wobec szkodliwych dla Polski prób jej relatywizowania. Następnie, usłyszeliśmy Apel Pamięci oraz salwę honorową wykonaną przez pododdział honorowy, który wystawiła 21 Brygada Strzelców Podhalańskich.    Na zakończenie złożono wieńce i kwiaty pod tablicami upamiętniającymi żołnierzy walczących w obronie Polski. W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, władze miasta Rzeszowa,  kombatanci, żołnierze Garnizonu Rzeszów oraz grupa członków Rzeszowskiej Organizacji Wojewódzkiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na czele z jej Prezesem kol. płk Józefem Mroczką. 

Tekst i zdjęcia: Roman Rumak

Adres naszej siedziby:

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego              

ul. Skubisza 9/27

35-207 Rzeszów

Dni i godziny urzędowania: poniedziałek i czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00

Kontakt z nami:

email: biuro@zzwp.rzeszow.pl

Sekretarz Zarządu: płk w st. spocz. Julian JAWORSKI,  tel. kom. 723 652 980

Dyrektor Biura: mjr w st. spocz. Józef GRZEBYK,  tel. kom. 509 394 421

Prezes Zarządu: płk dypl. w st. spocz. Józef MROCZKA,  tel kom. 602 792 968, email: jozef@mroczka.rzeszow.pl