Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Dodano 17.11.2018

       W dniu 17 listopada 2018r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

     Posiedzeniu przewodniczył   płk dypl. Józef Mroczka.

    W czasie prowadzonego posiedzenia jego uczestnicy zostali zapoznani z aktualną sytuacją związku, omówiono wytyczne do opracowania Sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego i Kół Związku za rok 2018, zatwierdzono po rzeczowej dyskusji Plan Zamierzeń Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP na 2019 rok.

      Jednym z kolejnych punktów była prenumerata (zbiorowa i indywidualna) GWiR na 2019r. oraz odpis z rozliczenia PIT za 2018r. 1%. na rzecz ZŻWP lub FPEiRW.

       Uczestnicy posiedzenia zostali również zapoznani z dalszymi inicjatywami podejmowanymi przez Prezydium ZG Związku w sprawie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk 1105). Omówiono również działania Wójta Gminy Bircza i Przewodniczącego Rady Gminy Bircza w sprawie usunięcia Birczy z tablicy pamiątkowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

      Prezesi poszczególnych kół zostali zobowiązani na prowadzonych zebraniach do szczegółowego zapoznania z informacjami z odbytego posiedzenia.

Tekst: Roman Rumak

Adres naszej siedziby:

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego              

ul. Skubisza 9/27

35-207 Rzeszów

Dni i godziny urzędowania: poniedziałek i czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00

Kontakt z nami:

email: biuro@zzwp.rzeszow.pl

Sekretarz Zarządu: płk w st. spocz. Julian JAWORSKI,  tel. kom. 723 652 980

Dyrektor Biura: mjr w st. spocz. Józef GRZEBYK,  tel. kom. 509 394 421

Prezes Zarządu: płk dypl. w st. spocz. Józef MROCZKA,  tel kom. 602 792 968, email: jozef@mroczka.rzeszow.pl