Nasi kandydaci w zbliżających się wyborach samorządowych

Dodano 11.10.2018

STATUT

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO  uchwalony przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w dniu 23 września 2009r.  oraz IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 13.04.2010 r.

§ 7 1. Związek w swej działalności statutowej zachowuje neutralność partyjną i zasadę tolerancji światopoglądowej. 2. Przynależność do Związku nie ogranicza prawa jego członków jako obywateli do działalności w legalnie funkcjonujących w kraju partiach politycznych, organizacjach społecznych lub kombatanckich, a także do kandydowania do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządu terytorialnego, jak również do przynależności do związków wyznaniowych. 3. Związek oraz jego terenowe jednostki organizacyjne mogą popierać swoich członków ubiegających się o mandat w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz Parlamentu Europejskiego, a także w wyborach do władz samorządu terytorialnego. 4. Związek i jego członkowie mają prawo wypowiadać się w sprawach publicznych.

§ 7 1. Związek w swej działalności statutowej zachowuje neutralność partyjną i zasadę tolerancji światopoglądowej.

 2. Przynależność do Związku nie ogranicza prawa jego członków jako obywateli do działalności w legalnie funkcjonujących w kraju partiach politycznych, organizacjach społecznych lub kombatanckich, a także do kandydowania do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządu terytorialnego, jak również do przynależności do związków wyznaniowych.

 3. Związek oraz jego terenowe jednostki organizacyjne mogą popierać swoich członków ubiegających się o mandat w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz Parlamentu Europejskiego, a także w wyborach do władz samorządu terytorialnego.

 4. Związek i jego członkowie mają prawo wypowiadać się w sprawach publicznych.

Adres naszej siedziby:

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego              

ul. Skubisza 9/27

35-207 Rzeszów

Dni i godziny urzędowania: poniedziałek i czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00

Kontakt z nami:

email: biuro@zzwp.rzeszow.pl

Sekretarz Zarządu: płk w st. spocz. Julian JAWORSKI,  tel. kom. 723 652 980

Dyrektor Biura: mjr w st. spocz. Józef GRZEBYK,  tel. kom. 509 394 421

Prezes Zarządu: płk dypl. w st. spocz. Józef MROCZKA,  tel kom. 602 792 968, email: jozef@mroczka.rzeszow.pl