Uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości w Rzeszowie

Dodano 11.11.2018

     Uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny koncelebrowaną przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę w Kościele Farnym w Rzeszowie w dniu 11 listopada o godzinie 10.30 rozpoczęły się uroczystości z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

   Dalsza część uroczystości odbyła się pod Pomnikiem płk Leopolda Lisa-Kuli.
   Udział w niej wzięli żołnierze, przedstawiciele pozostałych służb mundurowych, młodzież reprezentująca organizacje strzeleckie, parlamentarzyści, władze wojewódzkie, władze Miasta Rzeszowa, kombatanci i licznie przybyli mieszkańcy.  

    Ta część uroczystości rozpoczęła się od odsłonięcia „Dzwonu Niepodległości”, który ufundował samorząd wojewódzki. Dzwon został odlany w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Znajduje się na nim godło Polski, herb Podkarpacia oraz tekst „Roty” Marii Konopnickiej. Pierwszym, który dokonał symbolicznego uderzenia w dzwon oraz wpisu do Księgi Pamiątkowej był marszałek województwa Władysław Ortyl.

    Wzruszającym było uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt przy wspólnym odśpiewaniu przez wszystkich zgromadzonych „Mazurka Dąbrowskiego”. Dokonano wręczenia odznaczeń oraz nominacji na kolejne stopnie wojskowe dla żołnierzy Garnizonu Rzeszów. Potem przyszedł czas na przemówienia.

    Zabierając głos zarówno Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart jak i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślali, jak dla nas Polaków jest Narodowe Święto Niepodległości. W szczególności emocjonalne było wystąpienie Wojewody Podkarpackiego „Nie liczmy na szczęście tylko to, co sami wypracujemy. Nie dajmy się omamić stwierdzeniom o rzekomym nacjonalizmie i antyeuropejskości Przyznanie się do polskości nie oznacza prawa do bycia Niemcem, czy Brytyjczykiem. Występowanie w obronie własnych interesów i prezentowanie własnego zdania nie oznacza negacji Unii Europejskiej”, później podkreśliła „ Nikt bardziej niż Polska położona w sercu Europy nie jest europejski”.

    Spokojniejszy wymiar miało wystąpienie marszałka Władysława Ortyla „Mamy wolną ojczyznę, naszą umiłowaną Polskę. Polski nie było na mapie Europy 123 lata, a duża część dzisiejszego Podkarpacia znalazła się pod zaborami już wcześniej. Mimo to, tutaj i na pozostałych ziemiach, polskość przetrwała. Przetrwał naród, dzięki wielkiemu wysiłkowi Polaków” – mówił marszałek Ortyl. 

    W dalszej kolejności został odczytany list od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

    Po przemówieniach usłyszeliśmy Apel Pamięci oraz salwę honorową wykonaną przez pododdział honorowy, po której wyznaczone osoby reprezentujące środowiska społeczne województwa podkarpackiego uderzyli w „Dzwon Niepodległości” i dokonały wpisu do Księgi Pamiątkowej.  Złożono wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem płk Leopolda Lisa Kuli. W uroczystym złożeniu wieńców uczestniczyła delegacja Rzeszowskiej Organizacji Wojewódzkiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczystość zakończyła defiladą pododdziałów honorowych.

Tekst i zdjęcia: Roman Rumak

Adres naszej siedziby:

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego              

ul. Skubisza 9/27

35-207 Rzeszów

Dni i godziny urzędowania: poniedziałek i czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00

Kontakt z nami:

email: biuro@zzwp.rzeszow.pl

Sekretarz Zarządu: płk w st. spocz. Julian JAWORSKI,  tel. kom. 723 652 980

Dyrektor Biura: mjr w st. spocz. Józef GRZEBYK,  tel. kom. 509 394 421

Prezes Zarządu: płk dypl. w st. spocz. Józef MROCZKA,  tel kom. 602 792 968, email: jozef@mroczka.rzeszow.pl