Informacje z życia Koła

    Uroczystości w Kuźminie

       W dniu 25 października 2018r. na zaproszenie dyrekcji Niepublicznej Szkoły Podstawowej do Kuźminy udała się delegacja Zarządu Koła nr 8 ZŻWP Rzeszowie pod przewodnictwem prezesa Koła – kpt. Czesława Siorek,  który jednocześnie przewodniczył przebiegiem całej uroczystości. Uroczystość rozpoczęła się przed budynkiem szkoły wciągnięciem flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego. Dokonano powitania wszystkich gości: przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, młodzieży szkolnej, grona pedagogicznego oraz mieszkańców Kuźminy. Powitania dokonała Dyrektor NSP p. Renata Pierzchała, po czym uformowano kolumnę do przemarszu do miejscowego kościoła na mszę świętą którą odprawił proboszcz parafii Kuźmina ks. Wiesław Tomczyk. Po mszy wszyscy udali się na pobliski cmentarz gdzie została odmówiona modlitwa za poległych i zmarłych żołnierzy 30pp. którzy zginęli w obronie Kuźminy z rąk UPA. Młodzież szkolna wykonała krótki występ artystyczny (wiersze i pieśni żołnierskie). Następnie poszczególne delegacje złożyły wieńce, wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia związane z obroną Kuźminy przed bandami UPA. Po zakończonych uroczystościach na cmentarzu powrócono do szkoły na akademię w wykonaniu młodzieży szkolnej. Za długoletnią pracę w tutejszej szkole i propagowanie idei naszego związku oraz opiekę na mogiłami poległych żołnierzy 30pp Brązowym Krzyżem ZŻWP odznaczona została miejscowej szkoły mgr Halina Kwolek. Na zakończenie wszystkich ugoszczono poczęstunkiem, po czym delegacja koła powróciła do Rzeszowa.

Tekst i zdjęcia: Czesław Siorek

................................................................................................................................................................................................

         Walne Zebranie Koła

     W dniu 29.09.2018r. odbyło się Walne Zebranie koła nr 8. Zebraniu przewodniczył Prezes Koła kpt. Czesław SIOREK. Gościem honorowym na zebraniu był Prezes ZW ZŻWP w Rzeszowie - płk dypl. Józef  MROCZKA. Po odtworzeniu hymnu związku i po powitaniu wszystkich uczestników zebrania minutą ciszy uczczono pamięć dwóch kolegów, którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczną wartę. Był to ppłk Tadeusz Antonik oraz kpt. Ludwik Zdarzyl. W skład Koła przyjęto nową członkinię p. Zdzisławę Zdarzyl. Wręczono dwa dyplomy urodzinowe dla kol. Janiny Staromiejskiej oraz mjr Aleksandra Ziemby. Następnie Prezes ZW zapoznał wszystkich z historią 17pp. Kolejnym punktem zebrania były sprawy dotyczące składu pocztu sztandarowego oraz pogrzebów. Ustalono dobrowolną składkę na organizację pogrzebów w 2019r. oraz składy pocztów sztandarowych. Ustalono również termin spotkania opłatkowego. Po rozpatrzeniu ww spraw nastąpił dyskusja dot. wielu innych zagadnień związanych z działalnością statutową koła. Zebranie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze wszystkich jego uczestników.

Tekst i zdjęcia: Czesław Siorek

Adres naszej siedziby:

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego              

ul. Skubisza 9/27

35-207 Rzeszów

Dni i godziny urzędowania: poniedziałek i czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00

Kontakt z nami:

email: biuro@zzwp.rzeszow.pl

Sekretarz Zarządu: płk w st. spocz. Julian JAWORSKI,  tel. kom. 723 652 980

Dyrektor Biura: mjr w st. spocz. Józef GRZEBYK,  tel. kom. 509 394 421

Prezes Zarządu: płk dypl. w st. spocz. Józef MROCZKA,  tel kom. 602 792 968, email: jozef@mroczka.rzeszow.pl