Zachęcamy nasze koleżanki i kolegów

do wpłaty wszelkich należności finansowych w tym składki itp.

na wskazane poniżej konto rachunku bankowego naszego koła

PBS O/Rzeszów

ul. Podwisłocze 21, 35-309 Rzeszów

nr konta: 20 8642 1126 2012 1146 6644 0001

Kalendarium wydarzeń w naszym kole

.............................................................................................................................................................................................

      W dniu 18 grudnia 2018r. odbyło się corocznie organizowane w Kole spotkanie opłatkowe, które jest już swoistą tradycją. Na opłatek przybyli nasi zaproszeni goście reprezentujący instytucje oraz organizacje, z którymi utrzymujemy bieżącą współpracę.  Wszystkich zgromadzonych przywitał Prezes Koła kol. Józef Gwozdek.

       Kultywując przejęte tradycje w pierwszej części spotkania odbył się jubileusz par małżeńskich. Serdeczne życzenia dalszych lat szczęśliwego pożycia małżeńskiego wraz z tradycyjną różą wszystkim obecnym jubilatom przekazał Prezes Koła. W tej części Prezes Zarządu Wojewódzkiego płk dypl. Józef Mroczka wręczył medale i odznaczenia najbardziej wyróżniającym się naszym kolegom.  

     W dalszej części spotkanie przybrało atmosferę typowo świąteczną.  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2019 Roku Prezes Koła złożył wszystkim obecnym życzenia ciepłych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Po wcześniejszym poświęceniu opłatków przez ks. prałata ppłk Władysława Kozickiego wszyscy uczestnicy złożyli sobie nawzajem życzenia, po czym przystąpili do spożycia skromnego tradycyjnego posiłku. Przy wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem. Nie zabrakło wspólnie śpiewanych kolęd, w których niepodzielny prym wiódł nasz sympatyk kol. Edward wraz ze swoim akordeonem. Zdjęcia z uroczystości znajdują się w zakładce Aktualności

Tekst: Roman Rumak

    ................................................................................................................................................................................................

     W dniu 29 listopada 2018 r. odbyło się Walne Zebranie członków Koła.

     Zebraniu przewodniczył Prezes Koła, kolega Józef GWOZDEK.

    Po powitaniu wszystkich zebranych przez Prezesa Koła chwilą ciszy uczczono pamięć kolegi śp. st. chor. Aleksandra BERESIA oraz  śp. st. chor. sztab. Antoniego SIKORY.

    W czasie zebrania Kolega Prezes Koła, krótko omówił najważniejsze przedsięwzięcia, które były realizowane przez Koło od ostatniego spotkania a ponadto:

  • podjęto działania organizacyjne w związku z uroczystym spotkaniem wigilijnym zaplanowanym na dzień 18 grudnia br.;
  • poddano pod dyskusję i zatwierdzono do realizacji w kolejnym roku Plan Pracy oraz Preliminarz Wydatków Koła;
  • omówiono aktualną sytuację związaną z dalszymi  inicjatywami podejmowanymi przez Prezydium ZG Związku  w sprawie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk 1105). wręczono podziękowania dla najbardziej aktywnych członków za pracę na rzecz Koła.

     W końcowej części zebrania Prezes Koła życzył wszystkim dobrego zdrowia, owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz związku. 

Tekst: Roman Rumak

.....................................................................................................................................................................................................

 

     

      W dniu 4 listopada 2018r. z naszego grona odszedł śp. st. chor. Aleksander BEREŚ. Msza Święta żałobna została odprawiona w dniu 7 listopada 2018r. w Kościele Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie – Zalesiu, po czym na pobliskim cmentarzu zostały złożone doczesne szczątki zmarłego. Liturgii przewodniczył ks. prałat Władysław JAGUSTYN. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyła rodzina, asysta honorowa złożona z żołnierzy Wojska Polskiego, koledzy i znajomi.           

     Słowa pożegnalne wygłosił kol. Józef GWOZDEK, który przypomniał niełatwe lata służby, wspomniał również o ostatnich latach walczącego z chorobą odchodzącego na wieczną służbę żołnierza.

     Kolega Aleksander w naszej pamięci pozostanie, jako żołnierz, jako bardzo wrażliwa, ciepła i serdeczna osoba.

Cześć Jego Pamięci.

Tekst: Roman Rumak

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      W dniu 20 października 2018r. odszedł z naszego grona śp. st. chor. sztab. Antoni SIKORA. Ostatnie pożegnanie odbyło się w dniu 27.10.2018r. w kaplicy na cmentarzu Wilkowyja, po czym odprowadzono Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyła rodzina, asysta honorowa złożona z żołnierzy Wojska Polskiego, koledzy i znajomi.  Słowa pożegnalne wygłosił kol. Stanisław Łutczyn.

       Kolega Antoni w naszej pamięci pozostanie jako były żołnierz, jako osoba bardzo wrażliwa, ciepła i serdeczna.

         Cześć Jego Pamięci.

Tekst: Roman Rumak

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     W dniu 25 września 2018r. kol. Marian Milewski oraz kol. Piotr Kocioł reprezentowali Koło w zorganizowanej przez Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły oraz Pasowania Pierwszoklasistów. Zorganizowana uroczystość miała podniosły charakter. W szczególności w pamięci pozostały chwile związane z Pasowaniem Pierwszoklasistów oraz występem artystycznym miejscowego szkolnego zespołu.

Źródło: strona internetowa ZSS w Rzeszowie

......................................................................................................................................................................................................

W dniu 6 września 2018 r. odbyło się Walne Zebranie członków Koła.

Zebraniu przewodniczył Prezes Koła, kolega Józef GWOZDEK.

Po powitaniu wszystkich zebranych przez Prezesa Koła chwilą ciszy uczczono pamięć kolegi ppłk Feliksa BROŻYNY, po czym:

  • wręczono wyróżnienia dla najbardziej aktywnych członków za pracę na rzecz Koła,
  • zapoznano z zadaniami realizowanymi przez Zarząd i członków Koła
    od ostatniego spotkania,
  • przypomniano zadania czekające nas w najbliższym okresie.

       Obecny na zebraniu Prezes Zarządu Wojewódzkiego płk Józef MROCZKA zabierając głos omówił ogólną sytuację w związku, przedstawił też najważniejsze aktualne informacje dotyczące MON, wspomniał również o zbliżających się wyborach samorządowych w czasie których powinniśmy popierać naszych kandydujących kolegów niezależnie od listy z których kandydują.  

     Prezes Koła przypomniał wszystkim obecnym o  przedsięwzięciach ujętych w zatwierdzonym „Planie współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2018r.” w tym w szczególności o uroczystościach patriotycznych.  Zachęcał do udziału w tych uroczystościach.

     W końcowej części zebrania Prezes Koła tradycyjnie życzył wszystkim dobrego zdrowia, owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz związku i spotkania w nie mniejszym składzie na kolejnym walnym zebraniu. 

Tekst: Roman Rumak

FOTO: Stanisław Łutczyn

   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     W dniu 30 czerwca 2018r. odszedł z naszego grona ppłk Feliks BROŻYNA. Msza Święta żałobna została odprawiona w dniu 03.07.2018r. w kaplicy na cmentarzu Wilkowyja, po czym na pobliskim cmentarzu zostały złożone doczesne szczątki zmarłego. W tej ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyła rodzina, poczet sztandarowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, koledzy i znajomi.  Słowa pożegnalne wygłosił kol. Stanisław Łutczyn który przypomniał niełatwe lata służby, wspomniał również o ostatnich latach walczącego z chorobą odchodzącego na wieczną wartę żołnierza.

    Kolega Feliks w naszej pamięci pozostanie nie tylko jako żołnierz, aktywny działacz społeczny ZŻWP, ale przede wszystkim jako bardzo wrażliwy, ciepły, serdeczny, po prostu dobry człowiek.

Cześć Jego Pamięci.

Tekst: Roman Rumak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       W dniu 12 kwietnia 2018 r. odbyło się Walne Zebranie członków Koła.

        Zebraniu przewodniczył Prezes Koła, kolega Józef GWOZDEK.

       W czasie zebrania Kolega Prezes Koła, krótko omówił najważniejsze przedsięwzięcia, które były realizowane przez Koło oraz które będą realizowane w najbliższym okresie.

        W szczególności zwrócił uwagę na sprawy związane z projektem ustawy „o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej” PO WECIE Prezydenta RP - Druk sejmowy nr 2319  z dnia 1 marca 2018r.

      Prezes Koła zachęcał wszystkich obecnych do udziału w przedsięwzięciach ujętych w zatwierdzonym „Planie współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2018 r.” w tym w szczególności w uroczystościach patriotycznych oraz zawodach strzeleckich organizowanych w m. Nowa Dęba oraz Bór k. Głogowa Małopolskiego.

     W dalszej części zebrania przedstawiono propozycje wyróżnień przesłanych do Biura Zarządu ZW dla najbardziej aktywnych członków Koła.

     Na szczególną uwagę zasługuje fakt wzrostu naszych szeregów poprzez przyjęcie do naszego grona dwóch kolegów.

     W końcowej części zebrania Prezes Koła życzył wszystkim dobrego zdrowia, owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz związku i spotkania w nie mniejszym składzie na kolejnym walnym zebraniu. 

Tekst: Roman Rumak

Adres naszej siedziby:

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego              

ul. Skubisza 9/27

35-207 Rzeszów

Dni i godziny urzędowania: poniedziałek i czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00

Kontakt z nami:

email: biuro@zzwp.rzeszow.pl

Sekretarz Zarządu: płk w st. spocz. Julian JAWORSKI,  tel. kom. 723 652 980

Dyrektor Biura: mjr w st. spocz. Józef GRZEBYK,  tel. kom. 509 394 421

Prezes Zarządu: płk dypl. w st. spocz. Józef MROCZKA,  tel kom. 602 792 968, email: jozef@mroczka.rzeszow.pl