Informacje z działalności Koła

        W dniu 07 grudnia 2018 r o godz. 17-tej w lokalu „Bohema” odbyło się cykliczne  zebranie Koła nr 10 ZŻWP, w którym uczestniczył m.in. zaproszony gość – Jerzy KAWECKI

       W zebraniu uczestniczyło dziesięciu członków Koła.

       Porządek zebrania przebiegł następująco:

1/ Przywitanie przez Prezesa kol. Jana ZINKIEWICZA wszystkich przybyłych uczestników zebrania;

2/ Mając na uwadze fakt, iż w dniu 21 listopada br. uczestniczyliśmy w ostatniej drodze   śp. Aleksandra GIBAŁA- naszego Kolegi,byłego żołnierza zawodowego z naszej służby  i wieloletniego członka naszego koła – w hołdzie pamięci- uczczono to zdarzenie  minutą ciszy;

3/ Z uwagi na obecność na zebraniu solenizantów Kol. kol: Wiktora NIEBUDEK oraz  Andrzeja BŁASIK – pozostali koledzy złożyli im najserdeczniejsze życzenia imieninowe i przekazano tradycyjne upominki. Solenizanci zaprosili wszystkich do uroczystego obiadu;

4/ Zgodnie ze złożonym wnioskiem Zarządu Koła do ZW ZŻWP w Rzeszowie – przyznane zostało odznaczenie związkowe „Odznaki Honorowej ZŻWP” - Kol. Markowi SZWED.  Odznaczenie to zostało wręczone osobiscie przez Prezesa Koła – Jana ZINKIEWICZA przy pelnym aplauzie uczestników zebrania;

5/ Mając na uwadze podjętą uchwałę Zarządu Koła nr 2/2018 r z dn. 05.07.2018 r o przyjęciu w poczet  naszego koła  kol. mjra w st. spocz. Mirosława MACHOŚ – poddano pod głosowanie przez zebranie. Jednogłośnie wniosek został przyjety, po czym pozostali uczestnicy pogratulowali nowo przyjetemu do naszego koła Koledze M. MACHOŚ. Kol. M. MACHOŚ oświadczył, iż dołoży wszelkich starań aby być aktywnym członkiem Koła;

6// Zarówno prezes koła kol. Jan ZINKIEWICZ jak i sekretarz koła kol. Krzysztof  SZAFINSKI zapoznali uczestników zebrania z „Planem Zamierzeń ZW ZŻWP na 2019 r”. Zobowiązano poszczególnych członków Zarządu Koła w terminie do I-szej dekady stycznia 2019 r  do sporządzenia Sprawozdania  z działalności Zarządu naszego Koła;

7/ Po wyczerpaniu zasadniczych tematów przystąpiono do uroczystego posiłku. Poszczególni uczestnicy zebrania zabierali głos w tematach nas nurtujących w ZŻWP, dnia codziennego jak i otaczającej nas sytuacji w kraju i na świecie. Dalsza część zebrania  upłynęła w ciepłej i rodzinnej atmosferze.

Tekst: Krzysztof Szafiński

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres naszej siedziby:

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego              

ul. Skubisza 9/27

35-207 Rzeszów

Dni i godziny urzędowania: poniedziałek i czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00

Kontakt z nami:

email: biuro@zzwp.rzeszow.pl

Sekretarz Zarządu: płk w st. spocz. Julian JAWORSKI,  tel. kom. 723 652 980

Dyrektor Biura: mjr w st. spocz. Józef GRZEBYK,  tel. kom. 509 394 421

Prezes Zarządu: płk dypl. w st. spocz. Józef MROCZKA,  tel kom. 602 792 968, email: jozef@mroczka.rzeszow.pl