Informacje z działalności Koła

      Koło Nr 13 w Tarnobrzegu imieniem Józefa Sarny, obchodziło kolejną rocznicę śmierci kpt Józefa Sarny, który zginął 13-tego września 1939r w obronie Tarnobrzega. Uroczystość zorganizowana została przez Koło Nr 13 oraz Gimnazjum Nr 3, które nosi Imię kpt Józefa Sarny i sprawuje patronat.

   W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta oraz kandydaci na Urząd Prezydenta ,Rodzina kpt Józefa Sarny, członkowie Koła, liczne grono młodzieży szkolnej , oraz mieszkańcy Tarnobrzega. Po wsłuchaniu hymnu odbyła się msza polowa, którą odprawił ksiądz O Dominikanów w Tarnobrzegu.

   Krótki rys historyczny wygłosiła Dyrektor Gimnazjum Nr 3 Bogumiła Jasińska.

   Następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Uroczystość odbyła się w bardzo miłej atmosferze, zakończenie odbyło się w Gimnazjum Nr 3 w Tarnobrzegu.

Tekst i zdjęcia: Marian Krzyżanowski

.....................................................................................................................................................................................................

    Bieżacego 2018 roku w dzień Wojska Polskiego liczne grono członków naszego Koła spotkało się na cmentarzu wojennym przy mogile kpt. Józefa Sarny, patrona Koła.
    Na mogile złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze. Następnie przeszliśmy do Zamku Dzikowskiego, gdzie na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia ,, Dzików,, Witolda Bochyńskiego, uczestniczyliśmy
w uroczystości, zorganizowanej na dziedzińcu Zamku ,, Muzeum Historyczne".
    Dyrektor Muzeum dr hab.Tadeusz Zych przedstawił rys historyczny Bitwy Warszawskiej w której udział brali ochotnicy z Tarnobrzega.
     Pod tablicą pamiątkową delegacje złożyły wieńce i zapalono znicze.

                                                                                                                                          Tekst i zdjęcia: Marian Krzyżanowski

 

......................................................................................................................................................................................................

    W dniu 21 czerwca 2018r. na Strzelnicy LOK w Tarnobrzegu odbyło się Walne Zebranie Koła.  
   Po wysłuchaniu Hymnu ZŻWP Prezes Koła powitał wszystkich przybyłych na zebranie w tym Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP  płk Józefa Mroczkę.

    W czasie zebrania odznaczeniem Krzyż Złoty „Za zasługi dla ZZWP” zostali uhonorowani Koledzy: płk Józef Dąbrowski, mat Marian Krzyżanowski, mjr Bolesław Modzelewski. Odznaką Honorową „Za zasługi dla ZZWP” został wyróżniony   Mat Jan Wojnarowski, natomiast wpisem do   Księgi Honorowej  Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego został uhonorowany kpt. Stanisław Placha. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego naszego związku wszystkie wyróżnienia wręczył płk Józef Mroczka.  

    W toku zebrania Prezes Koła złożył informację z działalności naszego Związku oraz zaistniałej sytuacji. W dyskusji omówił działalność Zarządu Koła oraz poszczególnych członków z uwzględnieniem zadań bieżących.
    Zebranie przebiegło w miłej atmosferze, połączone było z grillowaniem oraz kawą i herbatką. Przy ożywionej dyskusji kiełbaski bardzo smakowały.
                                                                                                                                                  Tekst: Marian  Krzyżanowski

Adres naszej siedziby:

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego              

ul. Skubisza 9/27

35-207 Rzeszów

Dni i godziny urzędowania: poniedziałek i czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00

Kontakt z nami:

email: biuro@zzwp.rzeszow.pl

Sekretarz Zarządu: płk w st. spocz. Julian JAWORSKI,  tel. kom. 723 652 980

Dyrektor Biura: mjr w st. spocz. Józef GRZEBYK,  tel. kom. 509 394 421

Prezes Zarządu: płk dypl. w st. spocz. Józef MROCZKA,  tel kom. 602 792 968, email: jozef@mroczka.rzeszow.pl