Aktualności

środa, Maj 8, 2024, 18:46 | Brak komentarzy »


W dniu 8 maja pod pomnikiem gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie uczczono 79. Rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci, żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wśród obecnych była liczna grupa członków naszej Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Całość uroczystości przeprowadzono zgodnie z ceremoniałem wojskowym.
W czasie uroczystości zabierając głos wicewojewoda podkarpacki p. Wiesław Buż przypomniał wszystkim obecnym o ogromie cierpień i zniszczeń jaki przyniosła nam II Wojna Światowa. Reprezentująca marszałka województwa podkarpackiego p. Małgorzata Jarosińska-Jedynak – członek zarządu województwa podkarpackiego przypomniała, że oddajemy dziś hołd wszystkim rodakom, którzy chwycili za broń, by walczyć o Polskę. W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszów głos zabrał Wiceprezydent p. Dariusz Urbanik, który przypomniał, że dzień zakończenia II wojny światowej kraje demokratyczne obchodzą 8 maja. Dzień później świętował go najpierw Związek Radziecki i państwa od niego zależne, a dziś Rosja. To nie jest tylko kwestia daty, ale różnic na płaszczyźnie kulturowo-cywilizacyjnej.
Hołd wszystkim ofiarom wojny oddano podczas Apelu Pamięci zakończonego salwą honorową i hasłem „Wojska Polskiego". W końcowej części pod pomnikiem złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończyło wykonanie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Tekst i foto: Roman Rumak
Niedziela, Maj 5, 2024, 17:02 | Brak komentarzy »
W dniu 3 maja 2024 roku w Rzeszowie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Obchody o godz. 09.30 rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele Farnym koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątrobę - ordynariusza diecezji rzeszowskiej. Następnie uczestnicy przemaszerowali na rzeszowski Rynek gdzie pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki odbył się uroczysty apel z udziałem pododdziałów honorowych służb mundurowych oraz licznych pocztów sztandarowych. Rozpoczynając tą część uroczystości złożył meldunek o gotowości pododdziałów Dowódcy Garnizonu Rzeszów gen. bryg. Tadeuszowi Nastarowiczowi. Następnie, przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto flagę państwową na maszt oraz odczytano preambułę Konstytucji 3 Maja.
W dalszej części uroczystości głos zabrała Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul oraz reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego członek jego zarządu Stanisław Kruczek. W dalszej kolejności usłyszeliśmy Apel Pamięci oraz salwę honorową wykonaną przez pododdział honorowy, który wystawiła 21 Brygada Strzelców Podhalańskich. W końcowej części złożono wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki oraz odbyła się defilada pododdziałów.
Tekst:Roman Rumak, foto: Józef Gwozdek

Niedziela, Maj 5, 2024, 16:51 | Brak komentarzy »
28. kwietnia 2024 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę mordu mieszkańców Borownicy przez ukraińskich nacjonalistów z udziałem Wojskowej Asysty Wojskowej wystawionej przez 5 Batalion Strzelców Podhalańskich w m. Borownica.
Cześć Ich Pamięci !!!
Zbrodnia w Borownicy to zbiorowe zabójstwo ponad 60 Polaków połączone z podpalaniem budynków i grabieżą mienia, dokonane 20 kwietnia 1945 roku we wsi Borownica.
Po zbrodni Polacy pozostali przy życiu zebrali się przy kościele. Na plebanii udzielano pomocy rannym. Do Birczy wysłano gońców z wezwaniem pomocy, która nadeszła następnego dnia. Kilkudziesięciu milicjantów ewakuowało ocalałych Polaków do Birczy. Część zabitych pochowano obok kościoła, niektórych rodziny pochowały w indywidualnych grobach. Pewna część ofiar zbrodni w ogóle nie została pochowana. Polacy powrócili do Borownicy w 1947 roku i odbudowali wieś. 14 czerwca 1996 na miejscu zbrodni postawiono pomnik.
W uroczystości udział wzięli członkowie Rodzin pomordowanych, posłowie na Sejm, europosłowie,  władze województwa podkarpackiego , władze miasta i gminy Bircza, członkowie Koła nr 11 ZŻWP w Rzeszowie , nadleśnictwa , Kombatanci oraz mieszkańcy Borownicy.
Tekst oraz foto: Jan Turoń

Czwartek, Maj 2, 2024, 13:24 | Brak komentarzy »
Z udziałem wojskowej asysty honorowej wystawionej przez 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, przedstawicieli Rzeszowskiej Organizacji Wojewódzkiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na czele z jej Prezesem płk dypl. Józefem Mroczką, kombatantów, mieszkańców Rzeszowa w dniu 2 maja na rynku w samo południe odbyły się główne uroczystości na Podkarpaciu, z okazji Dnia Flagi Państwowej.
W tym miejscu należy wyjaśnić skąd wywodzą się polskie barwy narodowe i kiedy powstała biało-czerwona flaga. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zgodnie z wyjaśnieniem symboliki polskiej flagi, biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski oraz bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Z tego właśnie względu na polskiej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w heraldyce RP ważniejszy jest kolor godła niż tła. Oficjalnie polska flaga ustanowiona została w 1919 roku i od tego czasu kilka razy zmieniała swoją kolorystykę. Początkowo miała odcień karmazynu, później jego miejsce zajął cynober. Wszystko zostało dokładnie sprecyzowane dopiero w 1980 r., gdy ostatecznie ustalono kolorystykę. W 1955 r. uznano oficjalnie flagę i godło narodowe (wówczas był to orzeł bez korony). Ostatecznie święto Dnia Flagi Państwowej zostało ustanowione w 2004 roku.
Apel w stolicy Podkarpacia rozpoczął się meldunkiem, który od dowódcy uroczystości przyjął Dowódca Garnizonu Rzeszów gen. bryg. Tadeusz Nastarowicz. Po powitaniu z pododdziałami przyszedł czas na kulminacyjny punkt obchodów, jakim było podniesienie flagi państwowej w odgłosach Hymnu Państwowego, granego przez Orkiestrę Wojskową z Rzeszowa na maszt postawiony na balkonie ratusza miejskiego.
Zabierając głos wiceprezydent miasta Rzeszowa p. Krystyna Stachowska podkreśliła, że „Flaga jest naszym wspólnym symbolem przynależności do społeczeństwa polskiego. Cieszmy się z tego i manifestujmy to! Uroczystość zakończył występ Orkiestry Wojskowej.
Tekst oraz foto: Roman Romak
środa, Kwiecień 17, 2024, 04:24 | Brak komentarzy »
W dniu 16 kwietnia 2024r. przedstawiciele Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oddali hołd wszystkim poległym żołnierzom podczas forsowania Nysy Łużyckiej i w czasie walk o Łużyce. „Ten dzień" 1945 r. według wspomnień świadków, zapisał się jako jeden z najcięższych, najbardziej tragicznych dni dobiegającej końca II wojny światowej. Było również zaledwie preludium do morderczych walk o Drezno i Budziszyn, w których II Armia Wojska Polskiego straciła ponad 8 tys. żołnierzy.
Uroczystości odbyły się w kolejną 79 rocznicę tych wydarzeń przy Obelisku poświęconym 50 rocznicy czynu bojowego 9 i 10 Dywizji Piechoty zlokalizowanym w Rzeszowie w rejonie Klubu Wojskowego przy ul. Dąbrowskiego 22.
Uroczystość z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez 21 Batalion Dowodzenia prowadził kol. mjr rez. Roman Rumak – sekretarz Zarządu Wojewódzkiego naszej organizacji, który również przedstawił krótki rys historyczny wydarzeń związanych z tą bitwą. Uroczystość swoją obecnością uświetniła Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Krystyna Stachowska, która w swoim przemówieniu między innymi podkreśliła znaczenie i rolę kultywowania pamięci „losów żołnierza polskiego". Wojewodę podkarpackiego reprezentował p. Józef Gdański – pełnomocnik ds. polityki senioralnej PUW.
W czasie prowadzonej uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym odegrano sygnał „Słuchajcie wszyscy" oraz Hymn Państwowy, odbył się Apel Pamięci zakończony salwą honorową i hasłem „Wojska Polskiego". W końcowej części pod pomnikiem złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończyło wykonanie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Tekst: Roman Rumak


Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz