Aktualności

Piątek, Maj 17, 2019, 15:06 | Brak komentarzy »
   W dniu 10 maja 2019r. na strzelnicy Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie zostały przeprowadzone Zawody sportowo obronne kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych, weteranów misji pokojowych i stabilizacyjnych oraz byłych żołnierzy zawodowych z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa.
Zawody rozegrano w konkurencji strzelania z pistoletu wojskowego wz. P-83 na odległość 25m, strzelanie z karabinka szturmowego wz. 96 „Beryl" na odległość 100m oraz rzut granatem ćwiczebnym na celność.
Zawody zdominowali przedstawiciele naszej Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W konkurencji strzelania z pistoletu wojskowego wz. P-83 zwycięzcą został kol. Mirosław FLIS reprezentujący koło nr 1, który uzyskał wynik 93 pkt na 100 możliwych. Drugie miejsce zajął kol. Wiesław LIPIŃSKI (93/100) reprezentujący również koło nr 1, a kolejne III miejsce zdobyli wspólnie z jednakową ilością pkt (91/100) kol. Robert GÓRALSKI oraz kol. Andrzej IREK obaj reprezentujący koło nr 13.
W konkurencji strzelania z karabinka szturmowego wz. 96 „Beryl" najlepszym okazał się reprezentujący koło nr 12 kol. Adam KULAWIUK (88/100), drugie miejsce zdobył kol. Andrzej IREK (87/100) reprezentujący koło nr 13, a kolejne trzecie miejsce uzyskał kol. Mirosław FLIS reprezentujący koło nr 1 (84/100).
W klasyfikacji rzutu granatem na celność najlepszym był kol. Wacław SZUBERLA z koła nr 2 (45/45) wyprzedzając reprezentujących koło nr 1 kol. Jacka CHRUŚCIELA (40/45) oraz kol. Michała RZESZUTEK (40/45).
Całość zawodów została przeprowadzona bardzo sprawnie i bezpiecznie, w czym jest bezpośrednia zasługa ich organizatorów, którymi kierował Prezes naszej Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kol. płk dypl. W st. spocz. Józef MROCZKA oraz obsługi OSPWL i 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
Tekst: Roman Rumak

środa, Maj 8, 2019, 18:43 | Brak komentarzy »
    W dniu 8 maja pod pomnikiem gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie uczczono 74. Rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.
W uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież oraz przede wszystkim kombatanci. Wśród obecnych była bardzo liczna grupa członków naszej Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Uczestnicy oddali hołd żołnierzom walczącym przeciwko niemieckiemu okupantowi. Całość uroczystości przeprowadzono zgodnie z ceremoniałem wojskowym pod przewodnictwem Komendanta Garnizonu Rzeszów mjr Lesława Litwina.
W czasie uroczystości został odczytany przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Cyprysia list od Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszów głos zabrał Wiceprezydent p. Stanisław Sieńko.
Z przekazanych przez mówców słów jednoznacznie wynikało, że w dzisiejszych czasach doświadczenie wojny wydawać się może faktem odległym, ale tym samym ważniejsze staje się zachowanie pamięci o ludziach, którzy walczyli o wolność ojczyzny.

Tekst i zdjęcia: Roman Rumak
Piątek, Maj 3, 2019, 11:53 | Brak komentarzy »
     W dniu 3 maja 2019 roku w Rzeszowie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Obchody o godz. 09.30 rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele Farnym. Następnie uczestnicy przemaszerowali na rzeszowski Rynek gdzie pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki odbył się uroczysty apel z udziałem pododdziałów honorowych służb mundurowych oraz licznych pocztów sztandarowych. Wśród pocztów sztandarowych doniośle reprezentował się poczet wystawiony przez Rzeszowską Organizację Wojewódzką Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Rozpoczynając tą część uroczystości jej Dowódca mjr Lesław Litwin złożył meldunek o gotowości pododdziałów Zastępcy Dowódcy Garnizonu Rzeszów płk dypl. Rafałowi Kowalik. Następnie, przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto flagę państwową na maszt oraz odczytano preambułę Konstytucji 3 Maja.
W dalszej części uroczystości został przez posła na Sejm Wojciecha Buczaka odczytany list od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, głos zabrała Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. W dalszej kolejności usłyszeliśmy Apel Pamięci oraz salwę honorową wykonaną przez pododdział honorowy, który wystawiła 21 Brygada Strzelców Podhalańskich. W końcowej części złożono wieńce pod pomnikiem bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki oraz odbyła się defilada pododdziałów.
Tekst i zdjęcia: Roman Rumak
Piątek, Maj 3, 2019, 07:46 | Brak komentarzy »
    Z udziałem wojskowej asysty honorowej wystawionej przez 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, przedstawicieli Rzeszowskiej Organizacji Wojewódzkiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na czele z jej Prezesem kol. płk Józefem Mroczką, kombatantów, mieszkańców Rzeszowa w dniu 2 maja na rynku w samo południe odbyły się główne uroczystości na Podkarpaciu, z okazji Dnia Flagi Państwowej.
W tym miejscu należy wyjaśnić skąd wywodzą się polskie barwy narodowe i kiedy powstała biało-czerwona flaga. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zgodnie z wyjaśnieniem symboliki polskiej flagi, biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski oraz bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Z tego właśnie względu na polskiej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w heraldyce RP ważniejszy jest kolor godła niż tła. Oficjalnie polska flaga ustanowiona została w 1919 roku i od tego czasu kilka razy zmieniała swoją kolorystykę. Początkowo miała odcień karmazynu, później jego miejsce zajął cynober. Wszystko zostało dokładnie sprecyzowane dopiero w 1980 r., gdy ostatecznie ustalono kolorystykę. W 1955 r. uznano oficjalnie flagę i godło narodowe (wówczas był to orzeł bez korony). Ostatecznie święto Dnia Flagi Państwowej zostało ustanowione w 2004 roku.
Apel w stolicy Podkarpacia rozpoczął się meldunkiem, który od dowódcy uroczystości mjr Lesława Litwina przyjął pełniący obowiązki Dowódcy Garnizonu Rzeszów płk dypl. Rafał Kowalik. Po powitaniu z pododdziałami przyszedł czas na kulminacyjny punkt obchodów, jakim było podniesienie flagi państwowej w odgłosach Hymnu Państwowego, granego przez Orkiestrę Wojskową z Rzeszowa na maszt postawiony na balkonie ratusza miejskiego.
Zabierając głos Zastępca Prezydenta Miasta Marek Ustrobiński podkreślił, że „To nie są barwy przypadkowe". Uroczystość zakończył występ Orkiestry Wojskowej.
Tekst i zdjęcia: Roman Rumak


Niedziela, Kwiecień 28, 2019, 10:02 | Brak komentarzy »
        W dniu 16 kwietnia przedstawiciele Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oddali hołd wszystkim poległym żołnierzom podczas forsowania Nysy Łużyckiej i w czasie walk o Łużyce. „Ten dzień" 1945 r. według wspomnień świadków, zapisał się jako jeden z najcięższych, najbardziej tragicznych dni dobiegającej końca II wojny światowej. Było również zaledwie preludium do morderczych walk o Drezno i Budziszyn, w których II Armia Wojska Polskiego straciła ponad 8 tys. żołnierzy.
Uroczystości odbyły się w kolejną 74 rocznicę tych wydarzeń przy Obelisku poświęconym 50 rocznicy czynu bojowego 9 i 10 Dywizji Piechoty zlokalizowanym w Rzeszowie w rejonie Klubu Wojskowego przy ul. Dąbrowskiego 22.
Uroczystość z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez 21 Batalion Dowodzenia prowadził kol. mjr rez. Roman Rumak – Członek Zarządu Wojewódzkiego naszej organizacji który również przedstawił krótki rys historyczny wydarzeń związanych z tą bitwą.
W czasie prowadzonej uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym odegrano sygnał „Słuchajcie wszyscy" oraz Hymn Państwowy, odbył się Apel Pamięci zakończony salwą honorową i hasłem „Wojska Polskiego". W końcowej części pod pomnikiem złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończyło wykonanie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Tekst i zdjęcia: Roman Rumak

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz