Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZZWP w Rzeszowie

Sobota, Luty 3, 2024, 15:37
W dniu 3 lutego 2024r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Posiedzeniu przewodniczył płk dypl. w st. spocz. Józef Mroczka.
W czasie prowadzonego posiedzenia omówiono Sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego za rok 2023, podsumowano Plan przychodów i wydatków Zarządu Wojewódzkiego Związku na 2023r., przyjęto projekt planu przychodów i wydatków ZW na 2024r. W dalszej kolejności podsumowano inicjatywy podejmowane przez Prezydium ZG Związku w sprawie podpisanie z MON porozumienia o wzajemnej współpracy, omówiono PIT- OP (Oświadczenie o przekazaniu 1,5% podatku Organizacji Pożytku Publicznego) 1,5%. dla ZŻWP i FPEiRW.
Tematem posiedzenia było również omówienie płatności składek przez poszczególne koła oraz sprawy organizacyjne dotyczące bieżącego funkcjonowania organizacji w pierwszym półroczu bieżącego roku.
Prezesi poszczególnych kół zostali zobowiązani na prowadzonych zebraniach do szczegółowego zapoznania z informacjami z odbytego posiedzenia.
Tekst oraz foto: Roman Rumak
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz