Obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Rzeszowie

Sobota, Listopad 11, 2023, 15:48
Uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Farnym w Rzeszowie w dniu 11 listopada o godzinie 10.00 rozpoczęły się uroczystości z okazji 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Po jej zakończeniu zaproszeni goście oraz żołnierze udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na pl. Wolności gdzie odbyła się główna część uroczystości.
Udział w niej wzięli żołnierze, przedstawiciele pozostałych służb mundurowych, młodzież reprezentująca organizacje strzeleckie, parlamentarzyści, władze wojewódzkie, władze Miasta Rzeszowa, kombatanci i licznie przybyli mieszkańcy.
Tradycyjnie w czasie uroczystości, po raz kolejny zabrzmiał Dzwon Niepodległości - dar Samorządu Województwa Podkarpackiego z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Należy wspomnieć, że dzwon został odlany w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Znajduje się na nim godło Polski, herb Podkarpacia oraz „Roty" Marii Konopnickiej.
Wzruszającym było uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt przy wspólnym odśpiewaniu przez wszystkich zgromadzonych „Mazurka Dąbrowskiego".
W swoich wystąpieniach, które wygłosili Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Dariusz Urbanik zwrócono szczególną uwagę na znaczenie w naszych sercach i umysłach Narodowego Święta Niepodległości. Po przemówieniach usłyszeliśmy Apel Pamięci oraz salwę honorową wykonaną przez pododdział honorowy. Złożono wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego W uroczystym złożeniu wieńców uczestniczyła delegacja Rzeszowskiej Organizacji Wojewódzkiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczystość zakończyło odprowadzenie pododdziałów honorowych do miejsc ich stacjonowania.
Tekst i FOTO: Roman Rumak
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz