Wspomnienie przelanej krwi Żołnierza Polskiego

Czwartek, Październik 12, 2023, 19:07
W dniu 12 października 2023r. w Rzeszowie przy Obelisku poświęconym 50 rocznicy czynu bojowego 9 i 10 Dywizji Piechoty zlokalizowanym w rejonie Klubu Wojskowego przy ul. Dąbrowskiego 22 oddano hołd wszystkim walczącym i poległym żołnierzom na frontach II Wojny Światowej.
Data uroczystości zbiega się z bitwą pod Lenino określaną, jako chrzest bojowy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki oraz pułku czołgów 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. Bitwa ta była jedną z najtragiczniejszych polskich bitew, zakończyła się klęską żołnierzy dowodzonych przez gen. Zygmunta Berlinga. Poza wszelką dyskusją pozostaje bohaterstwo żołnierzy, zdecydowana większość z nich wykazała w niej męstwo i pogardę dla śmierci. Nie pozostawia żadnych wątpliwości określenie, że „krew Polaków przelana pod Monte Cassino jest tak samo święta jak krew przelana pod Lenino".
Aktualnie możemy powiedzieć, że nie miała ona żadnego znaczenia strategicznego, ani nawet taktycznego. Polskim żołnierzom nie przyszli ze spodziewaną pomocą ich sowieccy sąsiedzi. Względy polityczne zadecydowały o skierowaniu do walk żołnierzy-Polaków, którzy z nastaniem władzy radzieckiej wywiezieni zostali do łagrów, którzy po prostu nie zdążyli do armii Andersa i w roku 1943 odnaleźli swoją szansę założenia polskiego munduru i wyruszenia w stronę Ojczyzny.
Uroczystość z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez 21 Batalion Logistyczny prowadził płk dypl. Józef Mroczka – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci i żołnierze. Wśród obecnych była liczna grupa członków Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Zabierając głos p. Krzysztof Stańko – pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. innowacji i rozwoju reprezentujący Prezydenta Miasta Rzeszowa przypomniał wszystkim obecnym o ogromie cierpień i zniszczeń jaki przyniosła nam II Wojna Światowa.
W czasie uroczystości usłyszeliśmy salwę honorową, odbył się apel pamięci. Na zakończenie spotkania złożono wieńce oraz zapalono znicze.

Tekst i zdjęcia: Roman Rumak


Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz