Obchody Dnia Niepodległości w Rzeszowie

Piątek, Listopad 11, 2022, 16:24
Uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny koncelebrowaną przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę w Kościele Farnym w Rzeszowie w dniu 11 listopada o godzinie 10.00 rozpoczęły się uroczystości z okazji 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Po jej zakończeniu zaproszeni goście oraz żołnierze udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na pl. Wolności gdzie odbyła się główna część uroczystości.
Udział w niej wzięli żołnierze, przedstawiciele pozostałych służb mundurowych, młodzież reprezentująca organizacje strzeleckie, parlamentarzyści, władze wojewódzkie, władze Miasta Rzeszowa, kombatanci i licznie przybyli mieszkańcy.
W tej części uroczystości tradycyjnego symbolicznego uderzenia w „Dzwon Niepodległości" oraz wpisu do Księgi Pamiątkowej rozpoczął marszałek województwa Władysław Ortyl. Należy wspomnieć, że dzwon był ufundowany samorząd wojewódzki i został odlany w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Znajduje się na nim godło Polski, herb Podkarpacia oraz „Roty" Marii Konopnickiej.
Wzruszającym było uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt przy wspólnym odśpiewaniu przez wszystkich zgromadzonych „Mazurka Dąbrowskiego". Dokonano również wręczenia odznaczeń oraz nominacji na kolejne stopnie wojskowe dla żołnierzy Garnizonu Rzeszów.
Zabierając głos zarówno Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart jak i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślali, jak dla nas Polaków ważne jest Narodowe Święto Niepodległości. Szczególne słowa podziękowania w swoim przemówieniu do mieszkańców Rzeszowa skierował Prezydent Miasta Kondrat Fijołek. Słowa te dotyczyły doraźnej pomocy udzielanej uchodźcom ukraińskim przebywający na terenie miasta Rzeszowa po inwazji rosyjskiej. Po przemówieniach usłyszeliśmy Apel Pamięci oraz salwę honorową wykonaną przez pododdział honorowy. Złożono wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego W uroczystym złożeniu wieńców uczestniczyła delegacja Rzeszowskiej Organizacji Wojewódzkiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczystość zakończyła defilada i odprowadzenie pododdziałów honorowych do miejsc ich stacjonowania.
Tekst i foto: Roman Rumak

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz