Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego

Sobota, Październik 22, 2022, 16:47
W dniu 22 października 2022r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Posiedzeniu przewodniczył płk dypl. Józef Mroczka.
W czasie prowadzonego posiedzenia jego uczestnicy zostali zapoznani z aktualną sytuacją związku, omówiono zmiany osobowe z Radzie FPEIRW, zapoznano zebranych z Uchwałami ZG Związku Nr 11 – 15 z dnia 27.09.2022r., zatwierdzono po rzeczowej dyskusji Plan Zamierzeń Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP na 2023 rok, omówiono wstępnie zasady opracowania Sprawozdań z działalności Kół za 2022r.
Jednym z kolejnych punktów była prenumerata (zbiorowa i indywidualna) GWiR na 2023r., sprawa opłat za użytkowany lokal przy ul. Skubisza oraz zasady proponowanych wyróżnień proponowanych przez poszczególne koła dla najbardziej aktywnych członków.
Prezesi poszczególnych kół zostali zobowiązani na prowadzonych zebraniach do szczegółowego zapoznania z informacjami z odbytego posiedzenia.
Tekst i foto: Roman Rumak

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz