Podsumowanie roku w Związku

Sobota, Listopad 28, 2020, 12:02
SZANOWNI CZŁONKOWIE I SYMPATYCY
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Będzie to czas wyciszenia, zadumy oraz refleksji nad rokiem, który dobiega końca oraz nad niepewną, niespokojną przyszłością.
Mijający rok nie był dla nas łatwy. Nasza działalność w cieniu pandemii koronawirusa COVID-19 była z konieczności ograniczona. Niemniej jednak większość struktur związkowych nie poddała się. Prowadziły one różnorodną działalność promując siebie i nasz Związek. Optymizmem napawają fakty odnalezienia się w nowej sytuacji, zwłaszcza niewielkich jednostek organizacyjnych, które różne formy działań i swoje osiągnięcia prezentowały na łamach Głosu Weterana i Rezerwisty oraz w Internecie. Cieszy optymizm i dobry nastrój przebijający z niektórych sprawozdań za miniony rok. Serdecznie Wam za to dziękujemy Koleżanki i Koledzy. To Wasza wielka zasługa. Szczere słowa podziękowania i uznania kierujemy także pod adresem wszystkich sympatyków Związku, którzy wspierają naszą działalność.
Redakcja i wydawca Głosu Weterana i Rezerwisty dotrzymali danego przed rokiem słowa. Głos stał się pismem ciekawszym. Potwierdzają to opinie i zainteresowanie jego publikacjami, także ze strony osób niebędących członkami Związku. Udało się pozyskać interesujących autorów spoza Związku i środowiska wojskowego. Mamy nadzieję, że poczytność naszego pisma będzie rosła. Nadal będziemy zajmowali się sprawami ważnymi dla członków Związku. Głos Weterana i Rezerwisty ma i będzie miał pluralistyczny charakter. Na jego łamach nadal będą publikowane także kontrowersyjne poglądy, pod warunkiem przestrzegania przez ich autorów porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Przed nami niełatwa i trudna do przewidzenia przyszłość. Mamy świadomość, że pandemia COVID-19 zakłóci przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XII Krajowym Zjazdem Delegatów, a także nasze codzienne funkcjonowanie. Niemniej jednak będzie ona okazją do wyłonienia nowych przywódców, którzy pomyślnie przeprowadzą koła, zarządy wojewódzkie i rejonowe oraz władze naczelne przez ten trudny okres.
Większość członków Związku jest nadal żołnierzami i jako żołnierze wiele razy potrafiliśmy sprostać trudnym wyzwaniom. Pandemia koronawirusa nie zwalnia nas z obowiązku walki o godność i honor żołnierza oraz nasze prawa. Wyrażamy nadzieję, że nowe władze różnych szczebli organizacyjnych naszego Związku dostrzegą ręce innych organizacji pozarządowych wyciągnięte w naszym kierunku podejmą z nimi współpracę.
W tych trudnych chwilach życzymy wszystkim członkom i sympatykom Związku, a także ich rodzinom spokojnej przyszłości, dużo zdrowia, pogody ducha, optymizmu oraz wielu sukcesów w działalności związkowej.
Nie poddawajmy się! Będzie jeszcze normalnie. Przyjdzie dzień, gdy nad naszym związkowym podwórkiem zaświeci znów słońce.
PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz