30 V 2018

Wizyta Prezydenta na poligonie w Nowej Dębie

      W dniu 30 maja br. Prezydent Andrzej Duda oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przyglądali się wspólnym działaniom żołnierzy z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

    Podczas wizyty Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Obrony Narodowej obserwowali zajęcia taktyczne w których brali udział żołnierze z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich (1 batalion strzelców podhalańskich) oraz 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ich celem było pokazanie możliwośći współdziałania żołnierzy. W dalszej części wizyty Pan Prezydent wraz z Ministrem i Dowódcą Generalnym RSZ wizytowali szkolenie prowadzone z klasami mundurowymi oraz członkami Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego z Rzeszowa, Kolbuszowej i Nowej Dęby. Podczas krótkiej przerwy, Dowódca brygady gen. bryg. Ryszard Pietras wręczył insygnia "Honorowego Podhalańczyka" panu generałowi brygady Jarosławowi Kraszewskiemu, który z przyczyn służbowych nie mógł ich odebrać w trakcie święta brygady w dniu 25.05.2018 r.. Podsumowaniem wizyty była wspólna konferencja prasowa Prezydenta RP i Ministra w czasie której wysoko oceniono współpracę 21.BSP z 3.PBOT oraz wyszkolenie żołnierzy. W trakcie wizyty Pan Prezydent Andrzej Duda, nie zapomniał o niedawnym jubileuszu i na ręce Dowódcy złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji 25-lecia istnienia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i wręczył okolicznościowy ryngraf pamiątkowy. Na pamiątkę wizyty gen. bryg. Ryszard Pietras wręczył Panu Prezydentowi w imieniu podhalańczyków symboliczną kryształową ciupagę, będącą jednym z najważniejszych wyróżnień w 21. BSP.

Źródło: strona internetowa 21 BSP

25 V 2018

Żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich obchodzili swoje Święto, związane z 25. rocznicą powstania formacji 

   Uroczystości jubileuszu tradycyjnie rozpoczęła w dniu 24 maja uroczysta Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników RON 21.BSP. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Biskup Polowy WP gen. Bryg. Dr Józef Guzdek. Kolejny dzień rozpoczął się od drużynowego biegu żołnierzy, którzy w pełnym umundurowaniu z bronią musieli pokonać 5 kilometrową trasę biegu. O godzinie 11.00 rozpoczął się uroczysty apel z okazji 25-lecia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.  Meldunek o gotowości pododdziałów brygady dla  gen. broni. Jarosława Miki złożył dowódca 21 BSP gen. bryg. Ryszard Pietras. W uroczystości udział wzięli: parlamentarzyści z regionu, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, byli dowódcy 21BSP, przedstawiciele władz samorządowych z Podkarpacia i innych zaprzyjaźnionych miast, grono „Honorowych Podhalańczyków”, dyrektorzy uczelni i szkół, zakładów pracy oraz przedstawiciele wszystkich służb mundurowych i duchowieństwa, kombatanci oraz mieszkańcy Rzeszowa.

   Dowódca 21 Brygady przywitał zgromadzonych gości a w swoim przemówieniu przekazał m. in. : „(…)Siłą 21 Brygady zawsze byli i pozostają w dalszym ciągu ludzie – ci, którzy ją tworzyli i ci, którzy piszą jej dalszą historię. Nie sposób zapomnieć, że stoimy tu dzisiaj dzięki służbie i pracy tych, którzy byli tu przed nami. Na dzisiejszy jubileusz zapracowały bowiem tysiące par rąk i tysiące umysłów. Każdy kolejny dowódca ale i każdy żołnierz i pracownik resortu obrony narodowej ma swój ogromny wkład w to, jak dziś postrzegana jest 21 Brygada Strzelców Podhalańskich”. 21 Brygada otrzymała odznakę „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. W czasie apelu wyróżniono i uhonorowano wielu żołnierzy i sympatyków brygady. Oprócz odznak i medali przyznano tytuł honorowego podhalańczyka, który otrzymali:

-gen. Broni. Jarosław Mika – Dowódca Generalny RSZ,

- gen. Bryg. Jarosław Kraszewski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad SZ w BBN,

- Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki,

- abp Adam Szal – Metropolita Przemyski,

- Leszek Dorula – Burmistrz Zakopanego,

- Dariusz Iwaneczko – Dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie,

- Bogdan Kaczmar – Dyrektor Muzeum Okręgowego,

- Krzysztof Szczepaniak – Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej.

   Insygnia tytułu „Honorowego Podhalańczyka”, którymi są kapelusz strzelca i ciupaga podhalańska, symbolizują dziedziczenie i kultywowanie tradycji legendarnych jednostek górskich i podhalańskich walczących o niepodległość Rzeczypospolitej. Po zakończeniu apelu, goście, żołnierze oraz mieszkańcy Rzeszowa przemaszerowali na al. Cieplińskiego gdzie odbyła się defilada żołnierzy oraz sprzętu. W dalszej części obchodów przybyli goście udali się do parku Jedności Polonii z Macierzą gdzie oprócz sprzętu wojskowego można było odwiedzić stoiska promocyjne a także posłuchać występów zespołów oraz solistów Klubu 21.BSP.

Źródło: strona internetowa 21 BSP

PISMO PREZESA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO DO PREZYDENTA RP

WETO PREZYDENTA DO TZW USTAWY DEGRADACYJNEJ

    Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek, 30 marca 2018 r., że odmawia podpisania ustawy o pozbawieniu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu i kieruje ją do ponownego rozpatrzenia.

- Odmawiam podpisania tej ustawy i kieruję tę ustawę do ponownego rozpoznania przez Sejm, czyli krótko mówiąc wetuję tę ustawę - mówiąc popularnie. Nie jest to dla mnie łatwa decyzja, bo chciałbym, żeby te sprawy zostały załatwione i wierzę w symboliczny wymiar tego typu ustawy, symboliczny wymiar dla polskiego wojska, w symboliczny wymiar dla zamknięcia rozdziału tamtych czasów i zarazem odcięcia się od tamtych czasów – powiedział Andrzej Duda. - Ale nie w ten sposób - dodał.

   W opinii Prezydenta, ta ustawa jest niesprawiedliwa. - Nie możemy w Polsce przywracać sprawiedliwości, jednocześnie wprowadzając niesprawiedliwe rozwiązania - podkreślił.

   Prezydent zapowiedział też, że  po świętach zaprosi na spotkanie m.in. szefa MON i przedstawicieli organizacji kombatanckich. Jak dodał, chciałby, aby powstała taka ustawa, która będzie przyjęta przez społeczeństwo ze zrozumieniem, a przede wszystkim nie będzie niesprawiedliwa.

    Prezydent, uzasadniając decyzję o wecie, zaznaczył, że ma ogromne wątpliwości dotyczące tej ustawy, które „sprowadzają do - w zasadzie - trzech elementów”. Jeden odnosi się do członków WRON. - Jest dla nas wszystkich chyba oczywiste - zwłaszcza po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza po wyrokach sądów warszawskich - Okręgowego i Apelacyjnego z 2012 r. i 2013 r. - że Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, a zwłaszcza jej kierownictwo, jej czołowi członkowie, to był po prostu związek przestępczy o charakterze zbrojnym - mówił.

   Zaznaczył jednocześnie, że ci, którzy piastowali tam najwyższe stanowiska, będąc jednocześnie na najwyższych stanowiskach państwowych i partyjnych - wymienił m.in. gen. Wojciecha Jaruzelskiego oraz gen. Czesława Kiszczaka - „to są ludzie, którzy nie zasługują na szacunek”. - Jeżeli chodzi o odebranie im stopni wojskowych, sprawa jest dla mnie mało dyskusyjna. Chociaż słyszę, że w społeczeństwie jest dyskutowana. Ale dla mnie jest ona mało dyskusyjna. To byli ludzie, którzy szkodzili Polsce, którzy budowali tutaj ustrój zniewolenia nas wszystkich, Polaków - powiedział Prezydent. Ale, jak dodał, nie tylko oni składali się na WRON.

    Prezydent wyjaśnił m.in., że w skład Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego wchodzili nie tylko generałowie ale także podpułkownicy i pułkownicy - „ludzie wtedy jeszcze względnie młodzi”. - Jak przyznaje historyk z IPN dr Grzegorz Majchrzak, nie tylko pan gen. Hermaszewski został wpisany najprawdopodobniej do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego bez swojej zgody. De facto był to rozkaz, który mu wydano by w tej Radzie uczestniczyć - mówił Andrzej Duda. Jak dodał, można się domyślać, że prawdopodobnie dotyczyło to przynajmniej części oficerów niższych rangą niż generałowie.

- To rozwiązanie, które zostało przyjęte w ustawie, które powoduje, że wszyscy członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, z tymi podpułkownikami i pułkownikami, także gen. Hermaszewskim włącznie, nie mają możliwości złożenia żadnych wyjaśnień, choć większość z nich żyje do dzisiaj, i nie mają możliwości następnie złożenia żadnego środka odwoławczego, po obwieszczeniu przez prezydenta listy członków WRON tracą swoje stopnie jest czymś, z czym jako prezydent zgodzić się nie mogę - powiedział.

   Andrzej Duda ocenił również że rozwiązanie - jakie zostało zaproponowane w odniesieniu do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, do jej członków - brak możliwości złożenia jakichkolwiek wyjaśnień, utrata stopnia wojskowego z mocy samego prawa, po wydaniu obwieszczenia przez Prezydenta, brak możliwości wniesienia jakiegokolwiek środka odwoławczego - zostałaby absolutnie po pierwsze: być może zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, a po drugie: zostałaby zaskarżone prawdopodobnie do trybunałów europejskich. - Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, bo to jest po prostu pozbawienie kogoś kompletnie możliwości obrony. Nie mogę jako Prezydent się z tym zgodzić – zaznaczył.

   Według Prezydenta w ustawie degradacyjnej nie ma też osoby, ani instytucji, która reprezentowałaby interesy osoby nieżyjącej. To - jego zdaniem - od strony moralnej bardzo poważny mankament tej ustawy.

- Nie chciałbym, żeby powstała ustawa, która w tych czasach, jakie mamy dzisiaj - w wolnej, niepodległej, suwerennej Polsce - będzie nam dzieliła społeczeństwo zamiast zostać przyjętą ze zrozumieniem. Chciałbym, żebyśmy taką ustawę przyjęli, która będzie przyjęta przez społeczeństwo ze zrozumieniem. Może nie wszyscy będą się z nią do końca zgadzali, ale nie będzie ona wywoływała emocji, a przede wszystkim nie będzie niesprawiedliwa - zaznaczył Prezydent.

Źródło: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,938,weto-prezydenta-do-tzw-ustawy-degradacyjnej.html

Płk Jan KACPRZAK

odszedł na „Wieczną Wartę”

W dniu 11 marca 2018 r. odszedł na „Wieczną Wartę” płk Jan KACPRZAK, nasz wieloletni Sekretarz Generalny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz Prezes Zarządu Spółki Vets&Army.
   Płk Jan KACPRZAK do końca swoich dni wypełniał słowa żołnierskiego przyrzeczenia - służby Polsce oraz całej naszej związkowej społeczności. Dawał przykład swoją osobistą postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami żołnierskimi. Przede wszystkim zaś, w naszej pamięci pozostanie jako wielki, dobry Człowiek, do którego zawsze można było przyjść po radę i pomoc.
    Rzadko kto z nas tak bardzo jak On kochał ludzi, a szczególnie tych w żołnierskich mundurach. Na zawsze pozostanie on w naszych sercach i pamięci.

Cześć Jego Pamięci!

Awanse generalskie w SZ RP

      Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, mianował 14 oficerów Wojska Polskiego na pierwszy oraz kolejne stopnie generalskie i admiralski. Akty mianowania zostały wręczone przez Prezydenta RP 1 marca 2018 r. w Pałacu Prezydenckim.

   Mianowani zostali:

na stopień generała:

     - gen. broni Leszek SURAWSKI - Szef Sztabu Generalnego WP

na stopień generała broni:

     - gen. dyw. Jarosław MIKA - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

    - gen. dyw. Sławomir WOJCIECHOWSKI - Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

na stopień generała dywizji:

     - gen. bryg. Stanisław CZOSNEK - Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej

     - gen. bryg. Adam JOKS - Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP

   - gen. bryg. Krzysztof KRÓL - Zastępca Dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód

    - gen. bryg. Cezary WIŚNIEWSKI - Attaché Obrony przy Przedstawicielstwie Dyplomatycznym RP w Stanach Zjednoczonych

na stopień generała brygady:

     - płk Zenon BRZUSZKO - Dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie

    - płk Szymon KOZIATEK - Zastępca Szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju SZ w SG WP

     - płk Dariusz PARYLAK - Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej

     - płk Ryszard PIETRAS - Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

     - płk Jacek PSZCZOŁA - Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

     - płk Jan RYDZ - Dowódca 1 Brygady Pancernej

na stopień kontradmirała:

     - kmdr Krzysztof ZDONEK - Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża

Adres naszej siedziby:

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego              

ul. Skubisza 9/27

35-207 Rzeszów

Dni i godziny urzędowania: poniedziałek i czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00

Kontakt z nami:

email: biuro@zzwp.rzeszow.pl

Sekretarz Zarządu: płk w st. spocz. Julian JAWORSKI,  tel. kom. 723 652 980

Dyrektor Biura: mjr w st. spocz. Józef GRZEBYK,  tel. kom. 509 394 421

Prezes Zarządu: płk dypl. w st. spocz. Józef MROCZKA,  tel kom. 602 792 968, email: jozef@mroczka.rzeszow.pl